Vir: MOL
Ljubljanainfo
Pon, 15.4.2024 07:00
V parku bosta spretnostni poligon in objekt.

Mestna občina Ljubljana namerava ob Cesti dveh cesarjev urediti Park varne mobilnosti, »namenjen izobraževanju in praktičnim prikazom varne mobilnosti«.

V njem bosta spretnostni poligon in objekt.

Na portalu javnih naročil je objavila razpis za ureditev zunanjega dela in temeljenja glavnega objekta Parka varne mobilnosti.

Novi objekt je predviden kot novogradnja na območju porušenega objekta na naslovu Cesta dveh cesarjev 32.

»Gradbeno parcelo omejuje na severu potok Mali Graben, na zahodu Mokriška ulica iz katere je predviden peš dostop do objekta ter dovoz do parkirišča ter Parkovni del ob Cesti dveh cesarjev na južnem delu. Na spodnjem južnem delu se nahaja obstoječi objekt Trafo postaje, na jugo zahodnem vogalu območja pa stoji objekt čistilne naprave z gospodarskim dvoriščem,« je navedeno v dokumentaciji.

V glavnem objektu - centru za varnost v prometu - je predvidena večja predavalnica, pisarne, prostori za delavnice in team-buildinge in druga izobraževanja ter spremljevalni servisni in tehnični prostori ter večji garažni prostor.

Vir: MOL

»Zunanja ureditev ob objektu zajema predvsem intenzivno ozelenitev severnega dela proti potoku ter vzhodnega območja, kjer se uredi park in prostor za piknike. Zahodni in južni del parcele se uredita kot odprta tlakovana ureditev. Na zahodni fasadi je urejen javni športni del za okoliške prebivalce in obiskovalce. Zato so na tej stranski fasadi umeščeni različni športni elementi (košarkaški koš, oprijemki za plezanje in gredi za različne vaje z lastno težo).

Zahodni del se odpira in navezuje na javne površine Mokriške ulice, južni del pa se naveže na parkovno območje s poligonom. Ob objektu Čistilne naprave je urejeno parkirišče za zaposlene in obiskovalce.«

Park mobilnosti površine skoraj 1400 kvadratnih metrov na južnem delu zajema tudi večnamenski poligon, namenjen praktičnim učnim vsebinam mobilnosti. Pokrival naj bi večino realnih prometnih situacij (križišče, krožišče, železniški prehod itd.) ter omogočal izvajanje kolesarskega izpita.

Vir: MOL

Namenjen je tudi souporabi s skiroji, kolesi ali manjšimi gokart avtomobili. Poleg poligona bo urejena tudi učilnica na prostem.

Stavba varne mobilnosti bo nizka prostostoječa nestanovanjska stavba s pritličjem in nadstropjem ter pravokotne oblike, dimenzij približno 15 x 32,50 metra ter višine 6,75 metra. 

Vir: MOL

Programsko bo razdeljena na tri dele: v pritličju zahodnega dela bo večja garaža s tehničnimi prostori; v osrednjem dvovišinska večnamenska dvorana; in v vzhodnem nadstropni del z učnim in servisnim programom.

»V pritličju je poleg vhodnega dela in avle umeščen tudi sprejemni del, sanitarije in večja pisarna. Preko stopnišča je omogočen dostop v nadstropne prostore, ki predstavljajo vodstvene pisarne, psiholog ter osrednji odprti prostor namenjen skupinam, delavnicam ter team buildingu.«

Kar se tiče zunanje ureditve, bodo tam poleg že omenjenega poligona še parkovne površine s piknik cono, zelenice do brežine reke, dovozne poti in parkirna mesta.

Vir: MOL

Starejše novice