Center ponovne uporabe (foto: Voka Snaga).
Nika Vajnhandl
Sob, 15.1.2022 07:53
Odslužene smrečice je treba odvreči na za to predpisana mesta. Razkrivamo, kaj se s smrečicami zgodi, po tem ko končajo v zabojniku.

Prostor za odslužene smrečice in okraske je še vedno Center ponovne uporabe na Povšetovi 4 ali pa Zbirni center Barje, kjer lahko stvari odložite v poseben, ponovni uporabi namenjen, kotiček.

Zelo pomembno je namreč, da odslužene smrečice končajo v pravih zabojnikih: naravne v zabojnikih za biološke odpadke oziroma v zabojnikih za zeleni odrez v zbirnih centrih, umetne oziroma plastične pa v ustreznem zabojniku v zbirnih centrih. 

Koliko Ljubljančanov ve, kaj narediti z odsluženimi smrečicami?

Ker občani smrečice v zbirne centre prinesejo sami, posameznih kosov v zabojnikih z Voke Snage ne štejejo. 

Za Ljubljanainfo pa povedo, da so v vseh centrih ponovne uporabe to zimo sprejeli kar nekaj umetnih smrečic in škatel okraskov, še več pa jih je šlo v nov dom iz lanske sezone.

Povedo tudi, da odlaganja odsluženih smrečic na neprimernih mestih niso zaznali. 

Kaj se z drevesci zgodi?

»Trudimo se, da je odlaganje teh odpadkov za občane čim bolj udobno, hkrati pa spodbujamo k družbeno odgovornim dejanjem in h krožnim praksam, kar se odraža v visokem obisku centra ponovne uporabe, izmenjavi uporabnih reči in premišljenemu nakupovanju,« povedo z Voke Snage.

Za Ljubljanainfo razkrijejo, da plastične smrečice, enako kot druge ločeno zbrane odpadke predajo podjetjem, ki poskrbijo za ustrezno predelavo. 

Iz naravnih smrečic pa v Ljubljanskem regijskem centru za ravnanje z odpadki nastanejo lesni sekanci, ki gredo bodisi v energijsko izrabo bodisi v kompostiranje.

Starejše novice