Ljubljanski župan Zoran Janković (foto: Bobo).
Ljubljanainfo
Tor, 24.1.2023 12:11
Župan Zoran Janković pravi, da bodo v Združenju mestnih občin počakali na pravo rešitev.

Pred nekaj dnevi je izšel poziv Združenja mestnih občin Slovenije, ki vlado prosi, da pokrije stroške vseh povišanj plač, ki so oziroma bodo nastali po prvem januarju 2023, v nasprotnem primeru bodo mestne občine zaradi nevzdržnega finančnega stanja poslovanja vrtcev prisiljene v dvig cen.

Med nedavnimi dogovori o dvigu plač je tudi dogovor o povišanju plač pomočnicam vzgojiteljic v vrtcih.

Župani so izpostavili, da mestne občine niso bile vključene v pogajanja, ki so privedla do dogovora o povišanju plač vzgojiteljicam v vrtcih, kot ustanoviteljice vrtcev pa nosijo finančne posledice tega dogovora.

Poudarili so, da mestne občine nimajo sredstev za pokritje višjih stroškov dela v vrtcih. Strošek dela predstavlja glavnino cene programov vrtcev, obseg dodatnih stroškov v posameznih mestnih občinah pa dosega tudi večmilijonske zneske.

Dejali so še, da bodo mestne občine, če država ne bo pokrila tega finančnega bremena, primorane dvigniti cene vrtcev, s čimer se bo velik del stroškov prevalil na starše. Slednje bi pomenilo dodatni inflacijski pritisk, hkrati pa bi dvig cene vrtcev veliko družinam izničil učinek nedavnega povišanja minimalne plače.

Kako bo s podražitvami v Ljubljani?

Če in kdaj se bodo podražili ljubljanski vrtci, smo preverili pri ljubljanskem županu Zoranu Jankoviću.

Ta nam je odgovoril, da so se vrtci v Ljubljani nazadnje podražili pred petimi leti in to je bila edina podražitev od leta 2012. Dvig je bil 14-odstoten.

Pri tem se je strošek za vrtce ljubljanske občine zaradi vseh zunanjih podražitev v času njegovega županovanja podvojil, iz 35 milijonov evrov na kar 70 milijonov.

»In to brez investicij, poudarjam, govorim o tistem, kar gre vsak mesec. Mi smo to pač sprejeli,« je dejal. »In podpiram, da so pomočnice vzgojiteljic zdaj dobile višjo plačo, ker mora vsak državljan s svojim delom zaslužiti toliko, da lahko normalno preživi.«

A tovrstna višanja plač in podražitve morajo občine nekako pokriti - taka so navodila, ki so jih dobili od ministra za finance, je nadaljeval Janković.

Zato so na predsednika vlade, ministrstvo za finance, za javno upravo in za šolstvo naslovili pozive, da se sestanejo in skupaj odločiti, kaj bi bilo najbolj smotrno narediti.

»Večkrat sem že povedal, da mislim, da ta vlada stoji ali pade na dveh točkah, to pa sta zdravstvo in šolski sistem,« je še dejal Janković. »Mi v Združenju mestnih občin, vseh dvanajst občin, ki imajo sedemdeset ali celo več odstotkov vseh slovenskih vrtcev, smo glede dogovorov usklajeni.

Obstajajo torej tri možnosti: da razliko pokrije država, da jo plačajo občine ali pa starši. Lahko pa tudi kombinacija vsega. A dokler ne najdemo prave rešitve, bomo čakali,« je zaključil župan.

Starejše novice