Foto: Bobo
Ljubljanainfo
Pon, 21.3.2022 16:15
Problematika gospodinjskega odjema energentov je še vedno prisotna.

Problematika gospodinjskega odjema energentov za večstanovanjske stavbe, navkljub uveljavitvi Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov, se še vedno ni uredila.

Združenje upravnikov nepremičnin je v okviru Gospodarske zbornice Slovenije opozorilo na ta problem.

Zakon je sicer bil izboljšan, še vedno pa so odprta mnoga vprašanja

V Združenju upravnikov nepremičnin so opozorili, da ima zakon dve večji pomanjkljivosti.

  • Problematično je, da ne vsebuje ugotovitve, da imajo etažni lastniki, ki energent uporabljajo za lastne potrebe in ne za opravljanje poslovne dejavnosti, položaj gospodinjskih odjemalcev že na podlagi veljavne zakonodaje.
  • Bistvena pomanjkljivost pa je tudi dejstvo, da je zakon povsem zanemaril položaj etažnih lastnikov, ko ti odjemajo električno energijo za potrebe skupnih prostorov in naprav večstanovanjskih stavb.

Številni dobavitelji zemeljskega plina se upirajo izvedbi določb zakona

»Najbolj pogosto upravniki, ki v imenu in za račun etažnih lastnikov dobavitelje pozovejo k sklenitvi pogodbe za gospodinjski odjem, od teh prejmejo kar zavrnitev.

Običajno z razlogom, da novih odjemalcev ne sprejemajo. Imeli pa smo tudi primere, ko so dobavitelji izrecno nasprotovali dobavi zemeljskega plina za večstanovanjske stavbe po ceni za gospodinjske odjemalce,« so zapisali v Združenju upravnikov nepremičnin.

Na to so tudi opozorili resorno ministrstvo, zato pričakujejo, da takšnih kršitev ne bo več.

Ne glede na to pa številni dobavitelji kot rečeno sploh ne želijo sklepati pogodb oziroma dobavljati zemeljskega plina.

Zato menijo, da bi tudi v takšnih primerih morala država etažne lastnike kot gospodinjske odjemalce ustrezno zaščititi.

Problemi se bodo pojavljali tudi v prihodnje

V združenju opozarjajo, da se v prihodnje obetajo večji problemi v zvezi z dobavo električne energije, saj tega vprašanja zakon še sploh ni uredil. 

Etažni lastniki namreč presenečeno ugotavljajo, da v številnih primerih za porabo električne energije v skupnih prostorih stavbe prejemajo višje račune kot za porabo v stanovanjih.

Posamično jih namreč dobavitelji vedno obravnavajo kot gospodinjske odjemalce, ko električno energijo dobavljajo skupaj preko upravnika pa jih dobavitelji še vedno silijo med poslovne odjemalce, za katere pa veljajo bistveno višje cene električne energije, še pravijo v združenju.

Težave z dobavo električne energije bodo ostale skozi vso leto    

Glede na to, da se kurilna sezona počasi izteka, bodo težave pri dobavi zemeljskega plina izgubljale na odmevnosti, težave pri dobavi električne energije pa bodo ostale skozi vse leto.

Zaradi oprostitve plačevanja omrežnine je sicer problem za tri mesece nekoliko manjši, saj državljani v tem času prejemajo bistveno nižje račune, se bo pa takoj po tem obdobju ponovno pojavil.

V združenju pa opozarjajo, da so etažni lastniki, tudi v času oprostitve plačevanja omrežnine, diskriminirani, saj za električno energijo za skupne prostore in naprave večstanovanjskih stavb plačujejo bistveno višje cene kot ostali državljani.

Potrebna bi bila sistemska rešitev

V Združenju upravnikov nepremičnin dodajajo, da bo v vsakem primeru problem ostal dokler država tudi tega vprašanja ne bo ustrezno uredila.

Po njihovem mnenju bi bilo najbolje, da bi se našla ustrezna sistemska rešitev, ki bi zajela oba energenta, torej tako zemeljski plin kot električno energijo.

Še vedno so namreč prepričani, da že veljavna zakonodaja za takšno rešitev nudi ustrezno pravno podlago.

V združenju zato ponovno pozivajo ministrstvo za infrastrukturo, da vprašanje dobave energentov za etažne lastnike in ostale uporabnike večstanovanjskih stavb čim prej sistemsko reši in s tem odpravi diskriminacijo.

Starejše novice