Foto: Bobo
STA
Sob, 16.4.2022 14:00
Prva javna dražba za prodajo multipleksa kinematografov Kolosej, ki jo je stečajni upravitelj družbe Kolosej kinematografi sklical za 15. aprila, je bila neuspešna.

Za multipleks, ki stoji v ljubljanskem nakupovalnem središču BTC, ni bilo vplačanih varščin, niti se noben ponudnik ni udeležil dražbe, je za Slovensko tiskovno agencijo pojasnil stečajni upravitelj Tomaž Čad.

Kolikšna je bila zastavljena cena kinematografov Kolosej?

Izklicna cena za multipleks je bila postavljena pri 7,6 milijona evrov, stečajni upravitelj pa je za petek sklical dražbo z zviševanjem izklicne cene. Dražitelji bi morali vsaj en delovni dan pred dražbo plačati 760.000 evrov varščine, vendar tega nihče ni storil, niti se petkove dražbe nihče izmed potencialnih kupcev ni udeležil.

Kot je danes sporočil Čad, bo novi postopek prodaje predvidoma do začetka sodnih počitnic.

Kdaj je bila sklicana dražba?

Dražba je bila sklicana po tistem, ko je Višje sodišče v Ljubljani v začetku februarja zavrnilo pritožbi ločitvenih upnikov Reit investicije in Astraea investicije na decembrski sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, da se premoženje proda na dražbi z zviševanjem izklicne cene, ki se določi v višini 7,6 milijona evrov, varščina pa v višini 760.000 evrov.

Na podlagi česa so določili izklicno ceno?

Kot je razvidno iz februarske objave sodbe višjega sodišča na Ajpesu, je okrožno sodišče način prodaje in izklicno ceno določilo na podlagi mnenja ločitvenega upnika Ledava investicije, ki je pred časom terjatve kupil od Nove ljubljanske banke.

V zemljiški knjigi je na nepremičninah, ki so predmet prodaje, vknjižena hipoteka v višini glavnice 5,5 milijona evrov s pripadki v korist družbe Ledava investicije.

Še veliko nerešenih plomb

V zemljiški knjigi je pri tem premoženju vpisanih tudi veliko še nerešenih plomb, saj je Nova ljubljanska banka Ledava investicijam odstopila več terjatev, zaznambe novega upnika Ledava investicije pa še niso vse vpisane v zemljiški knjigi.

Skupni seštevek nominalnih zneskov glavnic terjatev je 16,55 milijona evrov s pripadki, je razvidno iz sodbe višjega sodišča.

Kolosej se je leta 2014 prodal družbi SIP nepremičnine

Družba Kolosej kinematografi, ki jo je vodil Sergej Racman, je kompleks kinodvoran Kolosej novembra leta 2014 prodala družbi SIP nepremičnine za 15 milijonov evrov. Pri tem so določili, da je treba kupnino poravnati v štirih letih.

Očitki oškodovanja upnikov

Racman se je zaradi posla znašel na zatožni klopi, tožilstvo mu očita oškodovanje upnikov za dva milijona evrov, kolikor je iz naslova najemnin po januarju 2015 prejela družba SIP nepremičnine. Sojenje je znova od začetka steklo avgusta lani.

Sodni postopki zoper Racmana

Racman je namreč po tistem, ko se je znašel tudi v preiskavi zaradi sumov zlorabe prostitucije, odšel v tujino in vsi sodni postopki zoper njega so bili začasno ustavljeni.

Ko so ga novembra 2020 prijeli v Kanadi, ki ga je tudi izročila Sloveniji, pa so se sodni postopki zoper njega vnovič začeli.

Starejše novice