Vir: Žale
Rebeka Sivka
Sre, 9.6.2021 15:24
Primerjali smo cene pogrebov ljubljanskih Žal in mariborskega pokopališča.

Ljubljansko pokopališče Žale je največje pokopališče v naši prestolnici in tudi največje v Sloveniji. Vsako leto je na njem pokopanih ogromno ljudi, pogreb pa je lahko velik finančni zalogaj za žalujočo družino. Pri kritju stroškov pogreba lahko pomaga tudi država. 

Stroški pogrebov se med pokopališči razlikujejo, prav tako pa se razlikujejo tudi cene najema grobov. 

Kakšne so cene pogreba na Žalah? 

V Sloveniji je najbolj pogost pokop z žaro.

Osnovni pogreb z žaro vas na ljubljanskih Žalah stane 754,34 evrov

Objavljeni ceniki za oceno skupnega stroška pogreba niso dovolj. Na ceno pogreba vplivajo tudi drugi dejavniki, kot so dan pogreba (pogrebi v soboto in nedeljo so dražji), stroški prevoza pokojnika, izbira pogrebne žare, cvetje, govori in osmrtnice. 

Če k temu dodamo še strošek objave osmrtnice, nas bi žarni pogreb stal približno 1550 evrov. Odločitev za pogreb v krogu najbližjih, kjer pevci in govor običajno niso del žalne slovesnosti, pomeni približno za 300 evrov manjši strošek pogreba.

Stroški pogreba na mariborskem pokopališču

Če bi na ljubljanskih Žalah za osnovni pogreb z žaro odšteli 754,34 evrov, pa bi Pogrebno podjetje Maribor za enako storitev na pokopališčih Pobrežje in Dobrava zaračunalo 902,82 evra. 

Ljubljansko pokopališče ima cenejše pogrebne storitve kot mariborsko. 

Razlike tudi pri ceni za grobnine

V grobnino so všteti vsi letni stroški upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba. Stroški grobnine med drugim vključujejo stroške vzdrževanja pokopališč, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture. 

Na ljubljanskih Žalah cena za enojni grob znaša 31,15 evrov, medtem ko na mariborskem pokopališču stane 26,49 evrov

Pokopališke storitve v Ljubljani so med cenejšimi v državi, zato pa je vzdrževanje pokopališč in objektov, ki ležijo na vodovarstvenih območjih in so spomeniško zaščiteni, dražje.

Starejše novice