Dom za starejše občane v Ljubljani (foto: Bobo).
Ljubljanainfo
Pet, 13.1.2023 07:00
Kakšno je stanje v domovih za starejše po Ljubljani? Preverili smo, koliko prosilcev čaka na vstop, ali načrtujejo zvišanje cen oskrbnin in še kaj.

Na območju Ljubljane deluje enajst enot devetih domov za ostarele: dom starejših občanov Ljubljana - Bežigrad; dom upokojencev Center, enota Tabor-Poljane in enota Dom Poljane; dom starejših občanov Ljubljana Moste - Polje; dom starejših občanov Ljubljana - Šiška; dom starejših občanov Ljubljana Vič - Rudnik; enota DSO Vič - Rudnik Kolezija; dom starejših občanov Fužine; center starejših Trnovo, center starejših Črnuče in dom Janeza Krstnika.

Nanje smo ob pričetku novega leta naslovili nekaj vprašanj: zanimalo nas je, ali se je z novim letom spremenil cenik oskrbnin oziroma če to načrtujejo v prihodnje, koliko oseb trenutno čaka na posteljo v njihovih enotah ter ali so prosilci tudi iz drugih ljubljanskih enot oziroma iz celotne Slovenije.

Zaenkrat so se na naša vprašanja odzvali iz petih enot: domov starejših občanov Ljubljana - Bežigrad, Črnuče, Trnovo, Fužine in Center. Ko prejmemo preostale odgovore, bomo objavili tudi te.

Iz Doma starejših občanov Bežigrad so sporočili, da se z novim letom cena oskrbe ni spremenila, predvidoma se cena ob upoštevanju rasti elementov cen spremeni ob redni letni uskladitvi cen storitev.

V čakalni vrsti pri njih je trenutno vpisanih 2233 prosilcev iz različnih delov Slovenije. Največ prosilcev je iz Mestne občine Ljubljana, med njimi pa tudi nekaj tistih, ki so sprejeli namestitev izven svoje občine in kasneje iz različnih razlogov zaprosijo za premestitev. 

V DEOS Centru starejših Črnuče in Trnovo imajo veljaven cenik oskrbnin ob prvega marca 2022, od takrat pa se cena ni povečevala.

O morebitnih višanjih oskrbnin v letu 2023 je še prezgodaj govoriti, so nam dejali. V domovih za starejše se cena izračunava praviloma enkrat letno, in sicer 1. marca na podlagi usmeritev ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Te pričakujejo do konca februarja in na podlagi prejetega se bo lahko izvedel izračun in morebitna korekcija cene.
 
V DEOS Centru starejših Črnuče imajo trenutno na čakalni listi več kot 900 prošenj, v DEOS Centru starejših Trnovo pa je na čakalni listi 1423 prošenj.

Na listi so prosilci iz celotne Slovenije. Seveda se vsak prosilec najprej usmeri na domove v lokalnem okolju, a zaradi zasedenosti nato iščejo rešitev tudi drugje. 

Center in Fužine: Med najbolj zaželenimi domovi za starejše v Sloveniji

V domu starejših Fužine so ravno tako povedali, da z novim letom ni bilo spremembe v cenah oskrbnine, ki se skladno s predpisano metodologijo redno usklajuje s 1. marcem.

»Glede na podražitve, ki smo jim priča, predvsem na področju hrane in energije bo uskladitev zagotovo potrebna,« so zatrdili. Natančnih izračunov še nimajo, saj čakamo tudi na vhodne podatke s strani države.

Ker je dom starejših Fužine en izmed najbolj zaželenih domov v Ljubljani in vsako leto prejme skoraj 2000 vlog iz celotne Slovenije, sprejemajo le prosilce, ki imajo pri njih vlogo že vsaj pet let.

Približno 1400 vlog letno prejmejo tudi v domu za starejše Center, kjer je trenutno v čakalni vrsti približno 4000 prosilcev.

V DSO Center so nam tudi edini sporočili, da so se oskrbnine pri njih zvišale že s 1. novembrom 2022, in sicer za 4,5 odstotka, kar je zakonsko dovoljen dvig. Verjetno pa se bodo oskrbnine tako kot v drugih domovih še uskladile s 1. marcem 2023 glede na dvig življenjskih stroškov.

Direktorica tega doma za starejše Zlata Marin nas je tudi opozorila, da bi se že obstoječe kapacitete v domovih v prihodnje kljub že tako nevzdržnim čakalnim vrstam utegnile še zmanjševati.

»Tako je zaradi slabo plačanega kadra ter pomanjkanja istega kadra na trgu dela,« je dejala. »Kapacitete se bodo zmanjševale sorazmerno s kadrovsko zasedenostjo.«

Starejše novice