Foto: Bobo (Slika je simbolična).
Pia Seidl
Čet, 23.3.2023 09:14
V prestolnici tudi letos poteka tradicionalna spomladanska čistilna akcija Za lepšo Ljubljano.

Čistilna akcija poteka med 22. marcem, svetovnim dnevom voda, in 22. aprilom, svetovnim dnevom Zemlje.

V tem času pripravljajo številne aktivnosti, s katerimi bodo pokazali, da nam jim je mar za okolje ter da s skupnimi močmi skrbijo, da je Ljubljana čisto, zeleno in urejeno mesto.

Kaj je letos v ospredju?

Ob začetku letošnje akcije v ospredje postavljajo skrb za čisto pitno vodo ter nadzor nad zunanjimi oglasnimi površinami na območju Mestne občine Ljubljana.

Akcijo Za lepšo Ljubljano so tradicionalno začeli 22. marca, na svetovni dan voda, ki letos poteka pod sloganom Pospeši spremembo. 

V Ljubljani pijemo kakovostno naravno pitno vodo, ki ni obdelana s tehnološkimi postopki in ji niso dodane nobene kemikalije.

Prestolnica leži na vodi, vodovarstvena območja pokrivajo kar 44% površine Mestne občine Ljubljana oziroma skoraj 60% poseljenega območja mesta. 

Da bi še dodatno zavarovali čisto pitno vodo, izvajajo projekt Čisto Zate, Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, v okviru katerega povečujejo priključenost na javno kanalizacijo in gradimo povezovalni kanal C0.

S tem projektom bodo ukinili kar 6.400 greznic, od tega 4.500 na območju Mestne občine Ljubljana in 1.900 na območju Vodic in Medvod.  Do konca leta, ko bo projekt zaključen, bodo priključenost na kanalizacijo dvignili na kar 98%.

Leta 2007 je ta znašala iz 68%, leta 2021 pa 92%. Z urejenostjo kanalizacijske strukture na celotnem območju Mestne občine Ljubljana bodo še bolj zavarovali čisto pitno vodo in zagotovili kakovostno bivanje tudi generacijam, ki prihajajo. 
 

Kakovostna pitna voda v ljubljanskih pitnikih

S kakovostno pitno vodo se v Ljubljani lahko osvežite praktično na vsakem koraku, saj so po središču mesta, na otroških igriščih ter drugih zelenih in rekreacijskih površinah razporejeni številni pitniki.

Odpiranje pitnikov, s katerim bodo začeli, ko bodo temperature to dopuščale, bo potekalo postopoma; preden lahko pitnik začne obratovati, vsakega temeljito pregledajo in očistijo, po potrebi pa izvedejo še vzdrževalna dela.

Preden je pitna voda na voljo mimoidočim, sodelavci Voke Snage odvzamejo vzorce in po prejetih ustreznih rezultatih analize pitnike aktivirajo.
 

Nadzor nad javnimi in zasebnimi površinami

Inšpektorat Mestne občine Ljubljana je potem, ko je bila v lanskem letu pristojnost nadzora nad objekti za oglaševanje prenesena na občinske inšpekcije, v začetku leta začel usmerjeni nadzor na področju oglaševanja.

Inšpektorat nadzore izvaja na javnih in zasebnih površinah, aktivnosti so začeli ob vpadnicah v mesto, nadaljujejo pa jih po karejih znotraj četrtnih skupnosti.

Inšpekcijski postopki so v teku, doslej so bili popisani 1.103 objekti, za katere so izdali ureditvene odločbe za 64 objektov za oglaševanje, odstranjenih pa je bilo 126 objektov.

V letu 2023 so bile izvedene tri upravne izvršbe, ko je nelegalne objekte za oglaševanje odstranil zunanji izvajalec, ker jih niso želeli oglaševalci sami.

Za 133 objektov se bili že izdani sklepi o ustavitvi inšpekcijskega postopka in sicer je bilo 89 objektov odstranjenih, za ostale pa je bilo med inšpekcijskim postopkom ugotovljeno, da so legalni ali pa so bili legalizirani med inšpekcijskim postopkom.

Z akcijo bodo nadaljevali, dokler ne bodo na območju Mestne občine Ljubljana ostali postavljeni le legalni objekti za oglaševanje. 

Pridružite se čistilni akciji

V okviru akcije Za lepšo Ljubljano pripravljajo številne aktivnosti, o katerih bodo sproti obveščali, med drugim bodo na različnih lokacijah po Ljubljani potekale čistilne akcije, ki jih pripravljajo na Mestni občini Ljubljana, v Četrtnih skupnostih in turističnih društvih, organizirajo jih tudi druge skupine in posamezniki. 

V javnem podjetju Voka Snaga bodo organizatorjem čistilnih akcij tudi letos zagotovili vreče in rokavice ter poskrbeli za odvoz zbranih odpadkov.

Čistilnim akcijam se bodo pridružili tudi sodelavke in sodelavci Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, ki se bodo čiščenja različnih lokacij po Ljubljani lotili to soboto, 25. marca 2023. 
 

Starejše novice