Nedavni protest na trasi kanala. / Foto: Bobo
Ljubljanainfo
Sre, 22.3.2023 16:00
Revizija postopkov pri umeščanju kanala C0 je ugotovila, da ni nobene garancije, da ne bo prišlo do onesnaženja pitne vode, pravijo v stranki Zeleni Slovenije.

Stranka Zeleni Slovenije je ob svetovnem dnevu voda na Generalno policijsko upravo Republike Slovenije in Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije naslovila poziv za ukrepanje v zvezi s preprečitvijo okoljskega kriminala.

Kot so zapisali, je vodovarstveno območje Ljubljanskega polja, skozi katerega vgrajujejo kanal C0, ki bi vseboval fekalije in druge odpadne strupene vode, z Zakonom o kritični infrastrukturi dodatno zavarovano zaradi pomembnosti za nacionalno varnost.

Viri pitne vode za mesta, ki imajo več kot 100.000 prebivalcev, spadajo v kritično infrastrukturo, kar pomeni, da je treba odpraviti vsa neposredna tveganja za onesnaženje pitne vode.

Navajajo, da bo v januarju sprejeta Direktiva o odpornosti kritičnih subjektov okrepila odpornost kritične infrastrukture na vrsto groženj, vključno z naravnimi nevarnostmi, terorističnimi napadi, notranjimi grožnjami ali sabotažo.

Zajetih bo enajst sektorjev: energetika, promet, bančništvo, infrastruktura finančnega trga, zdravstvo, pitna voda, odpadne vode, digitalna infrastruktura, javna uprava, vesolje in hrana. Države članice bodo morale sprejeti nacionalno strategijo in izvajati redne ocene tveganja, da bi opredelile subjekte, ki veljajo za kritične ali bistvene za družbo in gospodarstvo.

Toda če bo zgrajen povezovalni kanal C0, ki je močna grožnja za onesnaženje pitne vode skozi leta, bo po njihovih besedah prepozno za upoštevanje zadnje strožje direktive, škoda pa bo nepopravljiva. Še dodatna nevarnost je, da se kanal nahaja na potresnem območju.

V stranki pravijo, da se kanal C0 gradi z vprašljivimi pristojnostmi, z neupoštevanjem vseh strokovnih mnenj in brez strokovne celovite presoje vplivov na okolje, in to nad enim najpomembnejših teles podzemne vode na Ljubljanskem polju, virom pitne vode za več kot 300 000 prebivalcev Ljubljane in okolice.

»Nad lastniki zemljišč se dogaja nasilje, odgovorni pa si zatiskajo oči pred velikim tveganjem, ki lahko na krajši ali daljši rok onesnaži vodo z mikroorganizmi, nevarnimi bakterijami in hormonskimi motilci.

Revizija postopkov pri umeščanju kanala C0 je ugotovila, da ni nobene garancije, da ne bo prišlo do onesnaženja pitne vode. Puščanje kanalizacije je dopuščeno tudi po standardih za kanalizacije. Še vsaka kanalizacija pušča,« so še dejali.

Zato menijo, da je gradnja kanala C0 namerno tveganje za onesnaženje pitne vode za glavno mesto Slovenije in s tem okoljski kriminal najširšega pomena.

Kršitev človekovih pravic?

Zaradi vseh nepravilnosti se po njihovih besedah kaže tudi sum na kršitev človekovih pravic in sicer iz naslednjih razlogov:

  • dela se izvajajo brez zakonito izvedene organizacije gradbišča na delovišču trase kanala C0;
  • nezakonito poseganje na tujo lastnino je dokazano, ker izvajalec nima pridobljenih soglasij za posege izven trase, na sodiščih pa s tem v zvezi potekajo pravni spori;
  • lastniki zemljišč ne morejo dostopati do svojih njiv in opraviti nujno potrebna spomladanska kmetijska opravila;
  • nasilje nad nenasilnimi lastniki zemljišč na njihovih zemljiščih, ki branijo svojo ustavno pravico do lastnine, je kot sredstvo za izvajanje pogodbenih del v nasprotju s pogodbo med Republiko Slovenijo in Evropsko unijo.

Zeleni Slovenije zato zahtevajo, da se projekt gradnje kanala C0 takoj ustavi, dokler policija in tožilstvo ne opravita celovitega pregleda projekta, vključno s pravilnim potekom in zaporedjem vseh postopkov, dovoljenj in soglasij.

Zaključujejo, da jim ni vseeno, kaj bomo zapustili našim zanamcem, s podnebnimi spremembami in trenutno politično situacijo v Evropi in svetu pa je grožnja tako velika, da terja takojšnjo obravnavo.

Starejše novice