Foto: Bobo
Ljubljanainfo
Tor, 24.1.2023 11:00
Bronast kip Plavalke priznanega kiparja Franceta Goršeta so leta 2007 izpred vhoda v kopališče Ilirija ukradli neznanci. Zdaj je nastala kopija, ki bo krasila vhod prenovljene Ilirije.

Leta 1942 je priznan slovenski kipar France Gorše izdelal kip plavalke oziroma kopalke, ki je dolgo časa krasila vhod na legendarno Mestno kopališče Ilirija, zgrajeno leta 1929.

Toda kip je bil leta 2007 predrzno odtujen izpred kopališča, storilcev še do danes niso našli. Ker se kopališče Ilirija trenutno prenavlja, je mestna občina Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje predlagala izdelavo replike.

Čast, da izdelata kopijo kipa, je pripadla študentoma kiparstva - Izolanu Denisu Dražetiću in Denisu Vučku iz Srednje Bistrice v Pomurju. K izdelavi replike ju je kot dva izmed najbolj obetavnih študentov povabil profesor na akademiji Matjaž Počivavšek, ki vodi fakultetne natečaje.

Te dni so z mestne občine sporočili, da je nova Plavalka končana in da bo kmalu krasila vhod sodobnega plavalno-športnega centra Ilirija. Njegova otvoritev je predvidena za leto 2024.

In kako naj bi bil videti nov plavalno-športni center?

Na spletni strani mestne občine smo našli vizijo plavalnega centra.

Navajajo, da bo nov športni center poleg pokritega olimpijskega bazena in trenažnega bazena z vsemi spremljajočimi prostori obsegal še Muzej Stanka Bloudka, večjo dvorano za rekreacijo, odbojko in košarko, manjšo dvorano za gimnastiko, aerobiko in fitnes ter dvorano za borilne športe.

V podzemni garaži bodo uredili parkirna mesta, na novo pa bodo uredili tudi zeleno okolico. Hkrati bodo z novogradnjo sledili zahtevam varovanja kulturne dediščine in ohranili pročelje sedanje stavbe ter z oživitvijo Lattermanovega drevoreda na novo povezali park Tivoli z mestom.

Štirje glavni objekti

Projekt bo predstavljal tudi enega prvih javnih objektov v Sloveniji, ki bo ustrezal kriterijem skoraj samozadostnih stavb. Ogrevana in hlajena bo z geotermalno energijo. Na ta način bo skoraj vsa potrebna energija za obratovanje centra Ilirija pridobljena iz reverzibilnih virov. Novozgrajena stavba bo tako med okoljsko najbolj sprejemljivimi ter emisijsko nevtralnimi večjimi zgradbami v Sloveniji.

Center Ilirija bo sestavljen iz štirih glavnih objektov - A, B, C in D, med katerimi bo umeščena vstopna ploščad. Na jugozahodnem delu je predvidena gradnja podzemnih parkirnih prostorov in nivojska ureditev športnega parka.

Objekt A predstavlja obstoječi objekt, ki bo služil kot vstopna točka v oba športna objekta. Ta objekt ima poseben pomen s stališča kulturne dediščine, zato bo rekonstrukcija izvedena v skladu s konservatorskim načrtom, torej v smislu ohranjanja zgodovinsko in kulturnih dejavnikov, hkrati pa osvežitvijo v modernem stilu.

Objekt B bo namenjen bazenom. V pritličju bodo garderobe, tuši in spremljajoči program pod tribunami. Osrednji element bo bazen dimenzij 25 x 50 m s prostori za ležanje. V pritličnem delu bodo umeščene tudi pisarne in trening prostori. V kletni etaži bodo tehnični prostori.

Objekt C bo namenjen športnim dejavnostim in tehničnim prostorom za potrebe objekta. V kleti na vzhodni strani so predvideni tehnični prostori, na zahodni pa velik dvoranski prostor. Med glavnima prostoroma se bo prepletal sistem horizontalnih in vertikalnih komunikacij.

Posebnost objekta bo velik odprt prostor nad dvorano v kleti, ki sega vse do medetažne konstrukcije med pritličjem in nadstropjem. V nadstropju nad dvorano v kleti je predvidena še dvorana.

Objekt D bo garaža, ki bo urejena na zahodni strani športnega kompleksa pod zunanjimi športnimi igrišči. Zasnovana je kot enoetažna podkletena konstrukcija z obodnimi AB stenami, AB temeljno ploščo in strešno ploščo, podprto z AB stebri.

Komentarji (1)

Brakac (ni preverjeno)

Brez nadzornih, video kamer se ve, kateri kradejo barvne kovine. :)

Starejše novice