Foto: DARS
Profile picture for user Nika Vajnhandl Nika Vajnhandl
Ustvarjeno dne
Tor, 1.2.2022 06:53
Predor Šentvid bo letos star že 14 let. Projekt v vrednosti 136 milijonov evrov pa še danes ni končan. Preverili smo, kje se je zapletlo in ali bodo dela sploh kdaj končana.

Skoraj 1500 metrov dolg predor Šentvid na gorenjski avtocesti bo letos star že 14 let. 

»Kljub temu da smo za predor in priključek na Celovško cesto plačali približno 136 milijonov evrov, ta projekt še dandanes ni dokončan,« opozarjajo na Facebook strani Infopot.

Pri Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji smo preverili, kdaj bomo dočakali odprtje izvoza iz smeri Kosez proti središču mesta ter uvoza iz smeri severne obvoznice v predor Šentvid.

Težave s pridobitvijo nepremičnin

V sklopu gradnje polnega priključka Šentvid je tudi preureditev semaforiziranega križišča na Celovški cesti ter razširitev Celovške ceste mimo predora, kot sestavni del projekta avtoceste Šentvid–Koseze.

Avtocestni odsek Šentvid–Koseze je bil skupaj s predorom Šentvid predan prometu že sredi leta 2008, vendar projekt še ni zaključen v celoti, manjka tretja faza, saj polni priključek še ni zgrajen. 

»Nadaljevanje postopka izvedbe projekta je bilo vseskozi pogojeno s pridobitvijo nepremičnin, težavo so predstavljala zlasti zemljišča. 

V letu 2021 smo z dediči pokojnega lastnika, v teku razlastitvenega postopka pred upravnim organom, sklenili poravnavo in plačali odškodnino. S tem so bila pridobljena vsa dokazila o pravici graditi,« z družbe pojasnjujejo dolgotrajno zamudo pri končni izgradnji predora.

Zapleti z gradbenim dovoljenjem

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji je sicer zadolžena za gradnjo polnega priključka Šentvid ter s tem povezano razširitvijo Celovške ceste od križišča Galant, ki bo preurejeno, do križišča Jelen. 

»Za tretjo fazo, to je za izgradnjo polnega priključka ter s tem povezano razširitvijo Celovške ceste od križišča Galant do križišča Jelen, smo gradbeno dovoljenje pridobili že dvakrat, vendar zaradi tožb na upravnem sodišču ni nikoli postalo pravnomočno,« povedo.

Tožbam je bilo ugodeno, gradbeno dovoljenje je bilo razveljavljeno in vrnjeno na prvo stopnjo - na Ministrstvo za okolje in prostor - v vnovično odločanje. Postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja je še vedno v teku. 

»Zaradi zapletov smo iz vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja izločili ureditve, ki jih je možno izvesti kot vzdrževalna dela v javno korist,« pojasnjujejo.

Kdaj bodo z deli zaključili?

Poleg postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja za tretjo fazo, na projektu potekajo tudi druge aktivnosti, ki se nanašajo na pridobivanje pravice graditi in novelacijo projektne dokumentacije za izvedbo del.
 
Pričetek gradnje je torej odvisen od pravočasne pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja, zagotovitve virov financiranja in uspešno zaključene oddaje javnega naročila za izbor izvajalca gradnje.

»Pridobivanje gradbenega dovoljenja je v teku, kdaj bo izdano, pa težko napovemo, bomo pa takoj po pridobitvi objavili razpis za izvajalca del.

Načrtujemo, da bomo javni razpis za izvajalca del objavili še v letošnjem letu, z deli pa zaključili v letu 2023,« obljubljajo.

Foto: DARS

Kam je šlo 136 milijonov evrov?

»Sredstva za dokončanje projekta Šentvid niso bila nikamor preusmerjena; finančna konstrukcija bo zaključena, tako kot pri drugih projektih, pred objavo razpisa,« odgovarjajo na vprašanje.

Starejše novice