Stanje 4. avgusta v Tacnu (foto: Bobo).
Ljubljanainfo
Pon, 11.9.2023 11:11
Že takrat so ugotovili, da je treba nekatere obnoviti in zgraditi nove.

Med ugotovitvami, ki so bile vključene v dokument z naslovom Pregled ukrepov za povečanje poplavne varnosti v Mestni občini Ljubljana iz leta 2012, sta tudi sledeči: v Sneberjah je treba obnoviti tako imenovane »zajčje nasipe«, pred Tacnom pa zgraditi novega.

Ker je reka Sava vodotok 1. reda, je zanj pristojna Direkcija Republike Slovenije za vode, omenjeno območje pa spada v Sektor območja srednje Save.

Mestna občina Ljubljana pojasnjuje, da sta obe območji predvideni za izvedbo protipoplavnih ukrepov.

Ureditev in redno vzdrževanje »zajčjih nasipov« bo stalo do 200.000 evrov, predvidena pa je tudi »izvedba nasipov od Vikrč do Tacenskega jezu« v dolžini pol kilometra.

»Hkrati so predvideni še ukrepi na reki Savi pri sotočju z Ljubljanico in Kamniško Bistrico – sanacija drče, širitev in poglobitev struge ter ureditev brežine.«

 

 

Terminski načrt je v pristojnosti Direkcije Republike Slovenije za vode.

Ni pa Mestna občina Ljubljana odgovorila na sledeča vprašanja: Koliko teh nasipov je bilo od leta 2012 res obnovljenih oziroma zgrajenih? Če niso bili, zakaj ne? Katere občinske in državne institucije konkretno so odgovorne za to?

Starejše novice