Ljubljanainfo
Sre, 29.12.2021 06:46
V prazničnem decembru je morda prav, da se za trenutek ustavimo in razmislimo o kakšnem dobrem delu. Z oddajo zahteve finančni upravi lahko denimo zavezanci del svoje odmerjene dohodnine namenijo kot donacijo družbeno pomembnim ustanovam.

Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Obdavčeni so vsi dohodki, razen tisti, ki se ne štejejo za dohodke po zakonu o dohodnini, kot so dediščine ali dobitki od iger na srečo, in tisti, ki so po navedenem zakonu oproščeni plačila dohodnine, med njimi otroški dodatek, dodatek za veliko družino, pa tudi določene pomoči in subvencije.

Dohodnino na letni ravni ugotovi davčni organ z odločbo.

V letno davčno osnovo se vštevajo dohodki, od katerih je bila med letom plačana akontacija dohodnine, pri čemer se ta akontacija odšteje od odmerjene dohodnine na letni ravni. 

Možnost, da zavezanec del svoje odmerjene dohodnine nameni za financiranje upravičencem, ki so nevladne organizacije, politične stranke, reprezentativni sindikati ter registrirane cerkve in druge verske skupnosti, se je v zakon o dohodnini vpisala z davčno reformo v letu 2007.

Do lani je lahko vsak zavezanec za donacijo enemu ali več upravičencem s posebnega seznama pri Finančni upravi Republike Slovenije namenil skupaj 0,5 odstotka svoje obračunane dohodnine, s sedmim protikoronskim zakonom iz lanskega decembra pa se je ta delež podvojil na en odstotek.

Še nekaj časa imate na voljo

Upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, so objavljeni na seznamu, z imenom oziroma nazivom upravičencev in davčno številko, na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije.

Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni do odstotka dohodnine, zaokrožen na desetinko odstotka, pri čemer skupno namenjen odstotek več upravičencem ne sme presegati enega odstotka odmerjene dohodnine. 

To pomeni, da lahko davčni zavezanec posameznemu upravičencu nameni 0,1, 0,2, 0,3 ali en odstotek dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati enega odstotka dohodnine.

Svoj del dohodnine lahko namenite različnih društvom, davčni organ pa upošteva samo veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve. Svojo zahtevo tako morate oddati do vključno z 31. decembrom.

Obrazec za namenitev dela dohodnine lahko oddate elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavkiosebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu.

Na seznamu društev tudi številna mariborska

Sredstva iz namenitve dohodnine se zelo razpršijo, saj gre v prvi vrsti za instrument podpore lokalnim nevladnim organizacijam.

Posamezniki z njim podpirajo svoja lokalna gasilska, športna, kulturna društva. Zato je povprečni znesek, ki ga nevladne organizacije prejmejo, nizek. 

Znaša 913 evrov na organizacijo, pri čemer skoraj 800 organizacij prejme manj kot pet evrov.

Vseh več kot 5500 upravičencev je tako za leto 2020 prejelo skupaj 10,7 milijona evrov donacij od dohodnine. Največji prejemnik je bilo društvo klovnov zdravnikov Rdeči noski, sledijo Slovenska karitas, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje in katoliška cerkev.

Denar lahko posamezniki namenijo tudi marsikateremu mariborskemu ali okoliškemu društvu. Na seznamu so tako številna športa, kulturna, dobrodelna in prostočasna društva, pa društva za zaščito živali, društva za starejše, različnih družbeno ogroženih skupin in podobno.

Vsa društva najdete na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije.

Starejše novice