Profile picture for user Nika Vajnhandl Nika Vajnhandl
Ustvarjeno dne
Sre, 26.5.2021 06:36
Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo smo preverili, ali se nam res obetajo novi turistični boni in kaj bo s starimi.

Kot smo že poročali, je pripravljen nov predlog zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije covida-19, ki naj bi zajemal tudi nove turistične bone.

Na ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo smo naslovili vprašanja, kaj bo s turističnimi boni to poletje.

Turistični boni iz leta 2020

Spomnimo. Kar zadeva stanje obstoječih turističnih bonov, je bila njihova veljavnost s sklepom vlade podaljšana do konca letošnjega leta. 

Iz ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo so za Ljubljanainfo pojasnili, da je od začetka njihovega unovčevanja, torej od 19. junija 2020 do 24. maja 2021, bilo unovčenih 918.054 turističnih bonov v skupni vrednosti nekaj več kot 130 milijonov evrov.

Do sedaj je bilo unovčenih 44,84 odstotkov turističnih bonov iz leta 2020.

Skupno število vseh upravičencev do bona je 2.047.261, skupna vrednost vseh možnih unovčenih bonov - če bi jih vsi unovčili - pa znaša 356.858.450 evrov.

Nov predlog zakona, novi boni?

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je skupaj s ključnimi deležniki na področju gospodarstva pripravilo predlog zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije covid-19.

Iz ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na vprašanja Ljubljanainfo odgovarjajo, da so predlogi zaenkrat še v medresorskem usklajevanju, »zato njihove vsebine še ne moremo širše komunicirati. Lahko pa povemo, da predlogi zadevajo predvsem ukrepe za najbolj prizadete panoge, kot so turizem in gostinstvo ter industrija srečanj. Na ministrstvu si vsekakor prizadevamo za čimprejšnjo uskladitev zakona in njegovo obravnavo na Vladi Republike Slovenije.« 

Z boni na pomoč tistim, ki to potrebujejo

Z namenom pomoči celotnemu gospodarstvu za lažji nadaljnji zagon dejavnosti ter za ohranitev likvidnosti in delovnih mest je bilo s strani države doslej sprejetih osem paketov ukrepov pomoči v obliki interventnih zakonov, ki jih je pripravila vlada in sprejel državni zbor.

Iz tega naslova in nekaterih drugih ukrepov pomoči je sektor gostinstva in turizma prejel pomoč s strani države v skupni višini več kot 452 milijonov evrov, v kar pa niso všteti javni razpisi, ki jih ločeno objavlja ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Med najpomembnejše ukrepe za ohranitev delovnih mest spadajo ukrepi subvencioniranja čakanja na delo, skrajšanega delovnega časa in nadomestil za karanteno, preko katerih je bilo na področju gostinstva in turizma izplačanih že 156,4 milijonov evrov, še pravijo na ministrstvu.

»Skupno pa je bilo nepovratnih sredstev preko državnih pomoči, javnih pozivov in posojil turističnemu gospodarstvu zagotovljenih kar 452,3 milijonov evrov,« razkrivajo na ministrstvu.

Starejše novice