Slika je simbolična.
Ljubljanainfo
Sob, 30.9.2023 14:00
Inšpekcija za vinarstvo tudi letos nadzira trgatve.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, inšpekcija za vinarstvo v skladu z zakonom, ki ureja področje vinogradništva in vinarstva, izvaja nadzor poteka trgatev tudi letos.

Podatki o številu nadzorov in ugotovitvah bodo znani predvidoma konec letošnjega oktobra.

Kaj nadzira inšpekcija?

Inšpekcija za vinarstvo nadzira dozorevanje grozdja v različnih vinorodnih deželah in izdajo dovoljenj za obogatitev ter merilne naprave in opremo za sprejem grozdja, namenjeno za predelavo pri pridelovalcih, ki odkupujejo vino. 

Prav tako nadzira odkup grozdja na sedežu odkupovalcev ter prevoze grozdja med različnimi vinorodnimi deželami oziroma znotraj njih.

Pooblaščene organizacije iz treh vinorodnih dežel tedensko objavljajo stanje glede dozorevanja grozdja.

Dovoljenja za obogatitev

Obogatitev je dovoljen enološki postopek, s katerim povečamo volumenski delež alkohola v odstotkih.

Kadar klimatski pogoji in zdravstveno stanje grozdja tako zahtevajo, lahko pooblaščena organizacija za spremljanje dozorevanja grozdja in ugotavljanje primernosti grozdja za vino izda dovoljenje za obogatitev pod določenimi pogoji. 

Dovoljenje za obogatitev se izda za pridelovalno območje, ki je enako ali manjše od vinorodnega okoliša za posamezno sorto grozdja.

Inšpekcija za vinarstvo izvaja nadzor nad izdanimi dokumenti pooblaščenih organizacij.

Nadzor merilnih naprav in opreme za sprejem grozdja

Če želi pridelovalec pridelati vino z označbo vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom, mora pridobiti mnenje pooblaščene organizacije o ustreznosti količine ter kakovosti grozdja za pridelavo vrhunskega vina zaščitenim geografskim poreklom, zlasti glede stopnje naravnega alkohola in zdravstvenega stanja grozdja. 

Inšpekcija za vinarstvo pregleda zapisnike pooblaščenih organizacij, merilne naprave za merjenje sladkorne stopnje v grozdju ter ostalo opremo za vse kategorije grozdja pri pridelovalcu, ki sprejema vino.

Nadzor odkupa grozdja na sedežu odkupovalcev grozdja

Grozdje lahko odkupujejo le samostojni podjetniki posamezniki in pravne osebe, ki za to dejavnost izpolnjujejo predpisane pogoje glede strokovne usposobljenosti, prostorov in opreme ter so vpisane v register.

Fizične osebe se lahko ukvarjajo s pridelavo grozdja, mošta in vina ter drugih proizvodov le, če je grozdje njihov lastni pridelek. 

Izjemoma lahko fizične osebe, ki niso samostojni podjetniki posamezniki, odkupijo določene količine grozdja, ki ni njihov lastni pridelek, če je bil njihov lastni pridelek pomembno zmanjšan zaradi naravne nesreče, kar pomeni, da je pridelek najmanj 60 odstotkov manjši od triletnega povprečja, kot je vpisan v Register pridelovalcev grozdja in vina.

Grozdje mora biti pridelano v vinorodnem okolišu oškodovanega pridelovalca grozdja.

Inšpekcijski nadzor obsega pregled dokumentacije, ki spremlja grozdje ter nadzor zdravstvenega stanja grozdja, sortnosti in količine grozdja na odkupnih mestih. 

Nadzor prevoza grozdja med različnimi vinorodnimi deželami

Nadzor prevoza grozdja se izvaja z namenom povečanja deleža prijavljenega pridelka grozdja in omejevanja nelojalne konkurence registrirani pridelavi vina ter preprečevanju zavajanja potrošnika glede porekla vina.

Pri nadzoru sodelujejo predstavniki policije ali Finančne uprave Republike Slovenije.

Komentarji (1)

GRČA (ni preverjeno)

Država je direkt neverjetna. Na vse mogoče načine duši malega človeka. Torej si ne smem pri kmetu kupiti enih 6 brent grozdja, da bi si naredil sok. Z gnusom se sprašujem, katera vlada se je spomnila teh omejitev. V članku tega namreč ne piše, piše pa, da si ga lahko "na roko vržem"...
VAMPIRJI NENASITNI !

Starejše novice