Ljubljanainfo
Pet, 23.4.2021 13:21
Deana Potza z zdravstvenega inšpektorata je predstavila poročilo o opravljenih nadzorih v zadnjem tednu.

V obdobju od 12. do 18. aprila je bilo skupno število opravljenih nadzorov vseh inšpekcijskih organov 3.786. Izrečenih je bilo 28 prekrškovnih sankcij, 289 opozoril po Zakonu o prekrških in 187 upravnih ukrepov.

Manj nadzorov, več ukrepov

Zdravstveni inšpektorat RS je od tega opravil 744 nadzorov, izrekel pa 1 prekrškovno sankcijo, 68 opozoril po Zakonu o prekrških in 7 upravnih ukrepov. Kot je dejala Potza, je bilo opravljenih za 10 odstotkov manj nadzorov in izdanih za šest odstotkov več ukrepov. 

Zdravstveni inšpektorat RS je tudi nadaljeval z izvajanjem na novo zastavljene strategije nadzora v cepilnih centrih. V zadnjem tednu je bilo opravljenih 223 nadzorov (od tega 222 rednih in 1 izredni nadzor na podlagi prejete prijave). Izrečenih je bilo 6 opozoril po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru in 1 opozorilo po Zakonu o prekrških.

Vsi so se izvlekli le z opozorili

Nadzori v cepilnih centrih so zajemali:

  • Pregled cepilnih čakalnih seznamov, ki so podlaga za vsako tedensko naročilo odmerkov cepiva pri NIJZ
  • Pregled dnevnih cepilnih seznamov, tako osnovnih kot nadomestnih
  • Realizacija dnevnih cepilnih seznamov
  • Poročanje o cepljenju v elektronski register cepljenih oseb znotraj 48 ur

»Splošna ugotovitev je, da se stanje izboljšuje. Se pa še vedno ugotavljajo neskladnja, ki se nanašajo na vodenje cepilnih seznamov brez vseh obveznih elementov,« je dejala zdravstvena inšpektorica in pri tem navedla primer, ko pri mlajših osebah ni bila na seznamu opredeljena posebna skupina, na seznamu pa so tudi bile osebe, ki po strategiji cepljenja tja ne sodijo.

V šestih cepilnih centrih seznamov niso vodili v skladu s strategijo. Gre za zdravstvene domove Laško, Žalec, Vrhnika, Izola, Ormož in Ribnica. Vsem so bila izrečena opozorila z rokom odprave nepravilnosti po zakonu o inšpekcijskem postopku, v Vrhniki pa še dodatno opozorilo po zakonu o prekrških. 

V teku so še trije postopki v ljubljanskem zdravstvenem domu in po en postopek v UKC Maribor in mariborskem ter koprskem zdravstvenem domu. Brez ugotovljenih neskladij sta bila zaključena inšpekcijska postopka na Ptuju in v Žalcu, v Kočevju pa so zaradi ugotovljene neskladnosti izrekli opozorilo pravni in odgovorni osebi.
 

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
CAPTCHA

Starejše novice