Foto: Bobo
STA
Pon, 7.8.2023 17:48
Pri prijavi škode po poplavah zavarovalnicam ni treba hiteti. Zavarovanci naj najprej zaščitijo lastna življenja in šele, ko je to varno, še svoje premoženje.

Pred prijavo naj preverijo kritja na zavarovalnih policah, nato pa škodo čim bolj podrobno opišejo ter priložijo slikovno gradivo. Najbolje je škodo prijaviti na daljavo.

V Zavarovalnici Triglav zavarovancem svetujejo, da najprej preverijo ustreznost zavarovalne zaščite in kritja na svojih zavarovalnih policah. Nevarnost poplave na polici mora namreč biti posebej navedena kot kritje poplave in meteorne vode.

Nato pa naj v primeru škode na nepremičninah, ko je voda zalila stanovanjske prostore, naredijo čim več fotografij poškodb v notranjosti objekta - tudi ko začnejo s čiščenjem, črpanjem vode iz poplavljenih prostorov in njihovim sušenjem. Tako bo namreč viden obseg škode. Če imajo fotografije prostorov med poplavo, naj dodajo tudi te.

Pripravijo naj seznam poškodovanih oz. uničenih premičnin, račune za sanacijo, seznam poškodovanih stvari s količinami. Bolj natančen je popis škode, lažje in hitreje se škoda reši in zaključi, so poudarili.

V zavarovalnici predlagajo, da stranke seznam naredijo po prostorih in popišejo vse, kar je bilo v njih poškodovano oz. uničeno. Če je možno, naj ga dopolnijo tudi z vrednostmi teh stvari. Za vsak prostor naj zapišejo dimenzije površin in čim bolj podrobno nastalo škodo. Če je mogoče, naj poplavljene in uničene predmete spravijo do prihoda cenilca.

V primeru prijave škode na vozilih pa v zavarovalnici pojasnjujejo, da trenutne razmere na številnih območjih ne omogočajo odvoza z vlečnimi prevoznimi sredstvi. Škoda na vozilu zaradi zemeljskega plazu, poplave, hudourniške ali visoke vode je sicer krita zgolj po kombinaciji B delnega avtomobilskega kaska.

V prijavi škode je treba navesti število prevoženih kilometrov, do katere višine je (bilo) vozilo poplavljeno ter morebitne druge poškodbe. Priložiti je treba fotografije številke šasije in registrske številke, vozila, poškodb in njegove notranjosti. Če ima stranka fotografije vozila v času, ko je bilo poplavljeno, naj doda tudi te.

Ob tem svetujejo, naj lastniki po osušitvi poplavljenega vozila ne poskušajo zagnati, saj lahko s tem povzročijo (dodatno) škodo na motorju.

Škode je sicer običajno treba prijaviti v treh dneh po nastanku, a v primeru tovrstnih dogodkov bodo upoštevali tudi kasnejše prijave. Z oddajo prijave zavarovancem torej ni treba hiteti, ampak naj počakajo, da se razmere umirijo in voda umakne.

Starejše novice