Slika je simbolična.
Liu Zakrajsek
Pet, 5.5.2023 13:04
5. maja praznujemo mednarodni dan babic.

Letošnji mednarodni dan babic, ki ga obeležujemo 5. maja, poteka pod sloganom Skupaj – z dokazi v sedanjost, s katerim babice opozarjajo na svoj doprinos družbi, družini, ženskam, materam in otrokom.

Babištvo sega daleč v zgodovino, kar dokazuje tudi vpis babištva v Register nesnovne kulturne dediščine decembra 2021. Poklic babice in njihovo poslanstvo izvajalkam in izvajalcem babiške nege nalaga veliko odgovornosti, poudarjajo v Zbornici – Zvezi in opozarjajo na pomembnost obstoja babic v zdravstvenem varstvu žensk.

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje več kot 16.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 32 strokovnih sekcijah.

V letošnjem letu obeležujemo 270 let izobraževanja babic na Slovenskem, še sporočajo iz Zbornice – Zveze

»Babice imajo v celotnem življenju žensk zelo pomembno vlogo, zato je treba zagotoviti sredstva in podporo za razvoj babištva. Okrepiti je treba izobraževanje na področju babištva ter dati babicam močnejši glas v zdravstveni politiki. Zaradi pomena celovite babiške obravnave v življenju sleherne ženske je treba babice vključiti v načrtovanje in odločanje v zdravstvenem sistemu,« izpostavlja Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze.

Pot izobraževanja babic se je na pobudo avstrijske cesarice Marije Terezije začela leta 1753 z ustanovitvijo Babiške šole v Ljubljani. Marija Terezija se je dobro zavedala pomembnosti dobro strokovno usposobljene babice in je naredila velik korak k pridobivanju strokovnega znanja in profesionalizaciji poklica babice.

Za očeta slovenskega porodničarstva se šteje magister Anton Makovec, ki se je podpisal pod prvi porodniški učbenik v slovenskem jeziku, napisal pa je tudi učbenik z naslovom Všegarske bukve za babice na deželi.

»Nujen pogoj za opravljanje samostojnega poklica babice je njena dobra strokovna usposobljenost – tako nekoč kot danes. Od začetka izobraževanja babic pa vse do danes je samo izobraževanje prestalo kar nekaj vzponov in padcev. Ob šolski reformi leta 1981 je prišlo do ukinitve izobraževanja babic, kar ima v delovanju sistema posledice še danes. Potrebnih je bilo kar 15 let, da se je izobraževanje za babice na visokošolski ravni zopet vzpostavilo,« poudarja Saša Matko, predsednica Sekcije medicinskih sester in babic pri Zbornici – Zvezi.

»A babice smo prenesle vse reforme, padce in vzpone ter s svojim delom in predanostjo dokazujemo svoj pomen v zdravstvenem sistemu. Ženske se zavedajo naše pomembnosti, ko gre za njihove družine, za izbiro načina poroda in porodnišnice.«, še dodaja.

Kljub številnim informacijam na spletnih portalih in v skupinah na družabnih omrežjih so babice tista poklicna skupina, ki ženskam nudi prave, verodostojne informacije o nosečnosti, porodu in obporodni skrbi, poudarja Saša Matko in dodaja:

»Babice smo zaupnice žensk, njihove zaščitnice in poleg partnerja njihova največja podpora.«

Starejše novice