Ljubljanainfo
Tor, 25.7.2023 06:59
Ste se kdaj vprašali zakaj je potrebno v dobi velike konkurence na področju telekomunikacijskih in internetnih storitev še vedno plačevati RTV prispeveke? Preverili smo, v katerih primerih se lahko izognete položnicam RTV-ja.

Višina zneska za zasebno rabo vseh televizijskih in radijskih sprejemnikov, ki jih uporablja gospodinjstvo, na mesečni ravni znaša 12,75 evra.

Kaj pa tisti, ki morda doma ne posedujejo televizijskih ali radijskih sprejemnikov, so izvzeti iz plačila prispevkov? 

Katere naprave sodijo med sprejemnike?

Zakon narekuje, da kdor ima radijski ali televizijski sprejemnik oziroma drugo napravo, ki omogoča sprejem radijskih oziroma televizijskih programov na območju Republike Slovenije, kjer so zagotovljeni tehnični pogoji za sprejem vsaj enega programa RTV Slovenija, mora plačevati prispevek za opravljanje radijske in televizijske dejavnosti.

Torej, katerakoli naprava, ki omogoča sprejem radijskih oziroma televizijskih programov se šteje kot sprejemnik.

Radijski in avtoradijski sprejemnik omogočata sprejem zgolj radijskih programov, televizijski sprejemnik, računalnik in pametni telefon z internetnim dostopom, kot je navedeno na straneh Radiotelevizije Slovenija, prav tako omogočajo sprejem televizijskih programov.

Koliko je treba odšteti, če doma nimamo televizije, imamo pa druge sprejemnike?

Preverili smo, kako je s plačilom v primeru, da doma nimate televizije, imate pa druge naprave. Ali se v tej situaciji višina zneska spremeni?

Kljub temu da posameznik ne poseduje televizijskega sprejemnika, ima pa druge sprejemnike, kot so (avto)radijski sprejemnik, telefon, računalnik in dostop do interneta, cena zneska ostane 12,75 evra. 

Kot navajajo na Radioteleviziji Slovenija lastništvo sprejemnikov neposredno ne vpliva na obveznost plačevanja RTV prispevka, obveznost plačila je naložena tistemu, ki sprejemnike ima oziroma uporablja.

V kolikor uporaba računalnika ali telefona ni omejena za službene namene in je dovoljena uporaba tudi v prostem času, je zavezanec za plačilo RTV prispevka uporabnik elektronskih naprav.

Kdo pa je oproščen plačila?

Zakon o Radioteleviziji Slovenija navaja, da se lahko določene skupine izognejo plačilu RTV prispevka. 

Med izjeme, ki so oproščene plačila, sodijo:

  • socialno ogroženi, 
  • invalidi, ki imajo ugotovljeno 100-odstotno telesno okvaro,
  • invalidi z nižjim odstotkom ugotovljene telesne okvare, toda le v primeru, če prejemajo dodatek za pomoč in postrežbo,
  • osebe, ki so trajno izgubile sluh. 

V skupino socialno ogroženih spadajo prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka po zakonu, ki ureja socialnovarstvene prejemke na podlagi odločbe centra za socialno delo.

Od plačevanja prispevkov pa so oproščeni za obdobje, za katero so upravičeni do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka.

Oprostitev iz razloga invalidnosti lahko zavezanci uveljavljajo le na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ali drugega organa, ki ugotavlja stopnjo invalidnosti. Oprostitev iz tega razloga je trajna.

Za gluhe osebe, pri katerih odločba ali sklep ne potrjujeta trajne izgube sluha, je za obravnavo vloge potrebno tudi izvedensko mnenje, na podlagi katerega sta bila izdana odločba ali sklep. 

Komentarji (1)

viški mulc (ni preverjeno)

Kdo pa je oproščen plačila?
JJ in njegovi.

Starejše novice