Foto: Bobo
Pia Seidl
Pet, 29.4.2022 09:50
V duhu praznika dela je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavilo poslanico ministra.

Poslanico ministra Janez Ciglerja Kralja v nadaljevanju objavljamo v celoti.

»Delo je pomemben del našega življenja in vrednota, ki skupaj z znanjem daje vrednost družbi, v kateri živimo. Solidarnost je delavce pripeljala do uveljavitve osemurnega delavnika in osnovnih pravic iz dela. Še vedno pa ostajajo aktualne zahteve delavcev po čim bolj varnem in zdravem delovnem okolju in pravičnem plačilu. 

Delati se seveda mora splačati. Zato smo tekom mandata naredili mnoge strukturne reforme, s katerimi smo poskrbeli za trg dela in tudi višje plače. Zvišali smo minimalno plačo, izboljšali smo razmere na trgu delu z uresničevanjem ciljev razvoja trga dela in politike zaposlovanja, ki temelji na evropski strategiji zaposlovanja.

Krizne razmere, povezne z epidemijo covid-19, so tudi na področju trga dela od nas zahtevale hitre in učinkovite poteze in odločitve. Zagotovili smo ključne interventne ukrepe (začasno čakanje na delo in skrajšan polni delovni čas), s temi pa pripomogli k ohranitvi vsaj 300.000 delovnih mest. Sprejete odločitve in ukrepi danes rezultirajo v rekordni brezposelnosti v zgodovini Slovenije, na kar smo lahko vsi ponosni. Povečuje se obseg delovno aktivnega prebivalstva, vedno bolj pa naslavljamo izzive pomanjkanja delovne sile.

Demografske spremembe pomembno vplivajo na trg dela, zato starejši delavci predstavljajo vedno bolj pomemben del delovne sile. Zato tej skupini namenjamo posebno pozornost, ključno pa bo tudi krepiti vseživljenjsko učenje za pridobivanje ustreznih sodobnih veščin. Tako tudi v prihodnje ostaja prioriteta MDDSZ spodbujanje neformalnega izobraževanja in usposabljanja zaposlenih in brezposelnih, z namenom dviga kompetenc, lažje zaposljivosti in konkurenčnosti na trgu dela. Tudi spodbude za zaposlovanje bodo v novi finančni perspektivi, bolj kot do sedaj, povezane z usposabljanjem.

Tehnološki napredek, globalizacija, podnebne spremembe in staranje prebivalstva pomembno vplivajo na trg dela. Izzive na tem področju lahko rešujemo le z zagotavljanjem kakovostnih - trajnostnih delovnih mest za vse. To je mogoče doseči predvsem z vlaganjem v kakovostna delovna mesta in človeški kapital. Okrepiti pa moramo tudi prizadevanja za izboljšanje varnosti in zdravja  pri delu ter usposobljenost ljudi na trgu dela, za bolj poštene delovne pogoje in ustrezno socialno zaščito ter boljše usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja.

Vsem delavkam in delavcem čestitam ob 1. maju, prazniku dela!«

Starejše novice