Slika je simbolična (foto: Bobo).
Ljubljanainfo
Tor, 16.4.2024 14:00
Ena od njih bo tudi v Ljubljani.

Pošta Slovenija je napovedala ambiciozen projekt postavitve sončnih elektrarn na strehah petih svojih ključnih objektov po Sloveniji. Namen projekta je izkoristiti obnovljive vire energije za zmanjšanje ogljičnega odtisa podjetja in prispevati k trajnostnemu razvoju. 

Sončne elektrarne bodo postavljene na naslednjih lokacijah:

  • Poštni logistični center v Ljubljani, kjer bo nameščena elektrarna z močjo 767,52 kW,
  • Poštni logistični center v Mariboru z močjo 144,32 kW,
  • Logistična pošta v Murski Soboti z močjo 66,42 kW,
  • Logistična pošta v Novem mestu z močjo 43,46 kW,
  • Logistična pošta v Šentjanžu pri Dravogradu z močjo 82,82 kW.

Za zagotovitev kakovosti in skladnosti z zakonodajo mora biti vsa oprema, uporabljena pri izgradnji sončnih elektrarn, nova in mora ustrezati vsem trenutno veljavnim standardom Evropske unije in Republike Slovenije.

V okviru tega projekta je Pošta Slovenije objavila javno naročilo, s katerim iščejo najugodnejšega ponudnika za izvedbo del. Ponudniki bodo ocenjeni na podlagi sistema točkovanja, kjer lahko dosežejo največ 100 točk. 

V primeru, da več ponudb zbere enako število točk, bo za izvajalca izbran tisti ponudnik, ki je svojo ponudbo oddal prvi.

Cena bo igrala ključno vlogo pri izbiri ponudnika, saj predstavlja glavni kriterij ocenjevanja. 

Poleg tega je za vse zainteresirane ponudnike obvezen ogled lokacij, kjer bodo elektrarne postavljene. Ta korak je ključen za razumevanje specifičnih zahtev in tveganj, povezanih z vsako lokacijo. Ponudbe, pri katerih ponudniki ne bodo opravili obveznega ogleda, bodo avtomatsko izločene iz nadaljnjega postopka izbire.

Poštno logistični center Ljubljana se nahaja na Cesti v Mestni log.

Starejše novice