Foto: Bobo
Ljubljanainfo
Sre, 29.5.2024 15:06
Kaj pomeni uvedba novega obračuna omrežnine?

Trenutno se prispevek SPTE in OVE gospodinjskim odjemalcem obračuna glede na priključno moč. Znesek tega prispevka je zmnožek med priključno močjo in ceno na kilovat.

Priključne moči gospodinjstev so zdaj 7, 10 ali 14 kilovatov. Po novem pa priključna priključna moč ni več bistvena, temveč je to postala dogovorjena moč - to je moč, ki jo je elektrooperater vsakemu gospodinjstvu določil glede na povprečje treh konic pretekle zimske sezone, za vsak časovni blok posebej.

Spremenjena uredba naj bi začela veljati 1. julija letos (foto: Bobo).

Po novem bodo dogovorjene moči tudi osnova za obračun prispevka SPTE in OVE, še piše Žurnal. Tako izhaja iz predloga sprememb uredbe, ki določa obračun tega prispevka in čaka na obravnavo na vladi.

Po novem bo prispevek v času višje sezone, ki traja od novembra do konca februarja, obračunan glede na dogovorjeno moč v časovnem bloku 1. V času nižje sezone, ki traja od marca do konca oktobra, pa bo obračunan glede na dogovorjeno moč v časovnem bloku 2.

V višji sezoni bodo veljali časovni bloki od 1 do 4, v nižji pa od 2 do 5.

Sprememba uredbe še čaka na obravnavo na vladi (foto: Bobo).

Na Žurnalu navajajo primer: po novem se bo, na primer, gospodinjstvu, ki ima priključno moč sedem kilovatov, kar se je do zdaj upoštevalo pri izračunu zneska, po novem upoštevalo na primer 4,7 kilovatov, ker so mu v tej vrednosti določili dogovorjeno moč v časovnih blokih 1 in 2.

Kolikšna bo cena prispevka, še ni znano, pričakovana pa je okvirno enaka obremenitev končnih odjemalcev. Ker pa bodo združevali več odjemnih skupin v uporabniške skupine skladno z novo metodologijo za obračunavanja omrežnine, lahko pride do razlik glede na prej določen način obračunavanja prispevkov.

Prej je bilo kar 16 odjemnih skupin, po novem pa jih bo le sedem

Predlog spremenjene uredbe prinaša tudi novosti za vse lastnike samooskrbnih sončnih elektrarn. Ti bodo plačila prispevka oproščeni ali pa ga bodo plačevali manj kot do zdaj, ko so ga plačevali glede na priključno moč tako kot vsa druga gospodinjstva. To pa zato, ker se samooskrbnim odjemalcem zaradi novega načina obračunavanja omrežnine lahko ta poveča.

Spremenjena uredba naj bi začela veljati 1. julija letos

Starejše novice