Ljubljanainfo
Čet, 27.7.2023 19:00
Objavljen je razpis za pridobitev Zoisove štipendije.

Vlada Republike Slovenije je objavila razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za posamezno raven izobraževanja za šolsko oziroma študijsko leto 2023/2024, ki je namenjen novim vlagateljem, ki še nimajo Zoisove štipendije oziroma se prvič prijavljajo za dodelitev.

Razpis je namenjen tudi tistim, ki v šolskem oziroma študijskem letu 2023/2024 prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja.

Poseben pogoj za pridobitev je vsaj en izjemen dosežek

Zoisove štipendije so spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnost in umetnosti.

Poseben pogoj za pridobitev je izkazan vsaj en izjemen dosežek in hkrati ustrezen šolski ali študijski uspeh.

Kakšni so pogoji za pridobitev štipendije?

Za pridobitev morajo vlagatelji poleg splošnih pogojev izpolnjevati tudi posebne pogoje:

  • izkazati vsaj en ustrezen izjemen dosežek,
  • ustrezen šolski ali študijski uspeh ali drugo posebno merilo,
  • posamezni pogoji so podrobneje opredeljeni v zakonu, pravilniku in so povzeti tudi v javnem razpisu.

Koliko znaša Zoisova štipendija?

Zoisova štipendija znaša: 

  • za dijaka 142,18 evra na mesec (če se izobražuje v tujini, znaša 284,35 evra mesečno),
  • za študenta 165,87 evra na mesec (če se izobražuje v tujini, znaša 331,75 evra mesečno),
  • poleg se lahko dodeli tudi dodatek za bivanje, ki znaša 94,78 evra na mesec, ter dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami, ki znaša 59,24 evra na mesec.

Vloga za dodelitev Zoisove štipendije je na voljo na spletni strani sklada. Mogoče jo je prevzeti tudi osebno na naslovu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, vsak dan v poslovnem času.

Starejše novice