Rebeka Sivka
Sre, 16.6.2021 07:47
Do 8. julija je odprt javni anonimni natečaj za izbor likovnih umetniških del. Tema natečaja je narava s poudarkom na motivu krajine.

Do vključno 8. julija je odprt javni anonimni natečaj za izbor likovnih umetniških del na temo narave, s poudarkom na motivu krajine. Umetniška dela so lahko v sklopu fotografije, slikarstva, grafike ali ilustracije. 

Izbrana dela bodo razstavljena v prostorih upravnih enot Vrhnika in Ljubljana.

Naročilo je razdeljeno na dva sklopa. V prvi sklop sodijo večja slikarska dela, natančno štiri reprezentativna slikarska dela. V drugi sklop pa sodijo manjša dela - okvirno 40 oziroma do 60 del. 

Posamezni ponudnik lahko odda ponudbo oziroma predloge v okviru enega ali obeh sklopov.  Predlagatelj mora v predlogu navesti, kdo je avtor oziroma so avtorji umetniškega dela. Za umetniško delo, ki je delo več avtorjev, se mora predložiti dogovor, s katerim so opredeljena medsebojna avtorska razmerja oziroma delež posameznih soavtorjev. 

Nagrade

Strokovna komisija med predlogi, uvrščenimi v postopek ocenjevanja, izbere tri avtorje in predlaga višino nagrad. Če je prispelih predlogov manj kot pet, strokovna komisija izbere samo prvouvrščenega avtorja. Na podlagi uvrstitve predlogov v ocenjevalnem postopku strokovna komisija določi višino nagrad avtorjem. 

Vrednost nagrad se določi glede na vrednost nagrajenega umetniškega dela in število izbranih umetniških del. Skupna vrednost vseh nagrad ne sme presegati 20 odstotkov najvišje vrednosti umetniškega dela.

Vrednosti, ki jih bo določila strokovna komisija, so končne, torej z vključenimi vsemi davki. 

Najvišja končna vrednost umetniškega dela se določi z zneskom 6.000,00 evrov. Zneski nagrad avtorjem znašajo skupaj 3.000,00 evrov, ta vrednost pa bo razdeljena enakovredno med tri avtorje.

Več informacij najdete na spletni strani Gov.si

Starejše novice