Foto: občina Medvode
Ljubljanainfo
Sre, 30.8.2023 18:00
Kdaj je predvidena postavitev nove? Ali pa vsaj začasna rešitev?

4. avgusta so narasle vode odnesel skoraj 90 let staro brv med Vikrčami in Mednem. Ta je bila za prebivalce na Kajakaški cesti edina povezava z železniško postajo v Mednem ter tamkajšnjo avtobusno postajo.

Spodaj je posnetek, kako ostanke visečega mostu nese mimo kajak proge v Tacnu.

A brv ni predstavljala le bližnjico do delovnega mesta ali šole ter razlog za manj pločevine na cestah, v zavesti tamkajšnjih prebivalcev je bila tudi simbol njihovega kraja.

Kdaj je torej predvidena postavitev nove ali pa vsaj začasna rešitev?

Na Mestni občini Ljubljana odgovarjajo, da bodo skupaj z občino Medvode vsekakor pristopili k gradnji nove brvi. Vendar pa je, glede na obseg poplav, »prioriteta na odpravi najhujših poškodb na infrastrukturi in premoženju«, torej pomoč najbolj prizadetim.

Prenovljena nedolgo tega

Brv, ki obe naselji povezuje od leta 1934, so prenovili pred dvema letoma. Objekt, ki je bil zgrajen po načrtih inženirja Stanka Dimnika in je bil namenjen pešcem ter kolesarjem, je bil kot tehnična dediščina vpisan tudi v register kulturne dediščine. Njegovi lastnici sta bili občini, katerih meja poteka po sredini reke Save.

Med obnovo so brvi zamenjali ostrešje, torej podkonstrukcijo in kritino. Zamenjali so tudi dotrajane elemente ter pohodne plohe; oba armiranobetonska pilona višine 11 in 14 metrov so ojačali, vsa jeklena vešala pa zaščitili.

Starejše novice