zalastritof
Čet, 13.1.2022 06:44
Za ljudi z oviranostmi mnoge stvari, ki so za večino povsem samoumevne, predstavljajo izziv. Je Ljubljana za osebe s tovrstnimi težavami prijazno mesto?

Nekateri meščani so na družbenih omrežjih opozorili, da je prevoz z Ljubljanskim potniškim prometom za gibalno ovirane osebe precejšen zalogaj, saj zanje niso prilagojeni vsi avtobusi, zaradi česar morajo včasih na avtobus, na katerega se lahko vkrcajo, čakati precej dolgo. 

Iz Ljubljanskega potniškega prometa so za Ljubljanainfo na vprašanje o tem, koliko avtobusov, mestnih in medkrajevnih, je prilagojenih za vstop z invalidskim vozičkom, odgovorili:

»217 vozil mestnega potniškega prometa je s prostorom za osebe z oviranostmi in otroške vozičke, od tega ima 174 vozil mestnega prometa vstopno klančino za potnike na invalidskih vozičkih in za potnike z otroškimi vozički.

Pet vozil medkrajevnega linijskega prometa je s prostorom za osebe z oviranostmi in otroške vozičke, vseh pet vozil medkrajevnega linijskega prometa ima vstopno klančino za potnike na invalidskih vozičkih in potnike z otroškimi vozički.«

Kako pogosto ti avtobusi vozijo?

Za gibalno ovirane, ki se želijo na avtobus vkrcati sami, torej nimajo spremstva oziroma asistenta, je včasih precejšnja ovira to, da avtobus, ki pripelje, nima navozne klančine.

»Avtobusi so na posamezne linije razporejeni naključno. Vsi avtobusi mestnega potniškega prometa imajo prostor za osebe z oviranostmi in otroške vozičke, velika večina ima tudi navozno klančino.

Osebe z oviranostmi lahko tudi vnaprej podajo zahtevo za prevoz na določen dan in določeno uro. V takem primeru, bo na ta odhod v promet razporejen avtobus s klančino,« pojasnjujejo v podjetju.

V medkrajevnem linijskem prometu je avtobusov z navozno klančino manjši odstotek. Za osebo z oviranostjo, ki želi koristiti prevoz v medkrajevnem prometu, je treba predhodno poklicati, da lahko zagotovimo vozilo z navozno klančino, so izpostavili.

V letošnjem letu se obetajo naslednje novosti

V prihodnjem letu bo flota Ljubljanskega potniškega prometa posodobljena s 24 novimi vozili, vsa vozila bodo prilagojena za dostop z invalidskim vozičkom, 15 pa bo opremljenih tudi z navozno klančino.

Poleg posodobitev flote je v letos predvidena tudi nadgradnja obstoječe programske opreme enotne mestne kartice Urbana.

Uporabniška izkušnja bo nadgrajena na način, da bo uporabo enotne mestne kartice Urbana približala tudi osebam z različnimi oviranostmi (pomoč za slepe in slabovidne ter gluhe potnike) ter z enostavno in pregledno uporabniško izkušnjo in personalizacijo funkcionalnosti posameznega uporabnika (kreiranje uporabniškega računa).

Prav tako bo omogočena polnitev Urbana mobilne aplikacije z bančnimi karticami preko virtualnega terminala (spletno plačilo). Poleg navedenega se bo pristopilo k vzpostavitvi možnosti identifikacije in validacije produktov brez neposrednega stika s strojno opremo preko mobilnih aplikacij z uporabo bluetooth oziroma primerljive tehnologije, kar bo še dodatno olajšalo uporabo aplikacije gibalno oviranim osebam, so razkrili za Ljubljanainfo.

Identifikacijske kartice za osebe z oviranostmi

Za osebe z oviranostmi so v Ljubljanskem potniškem prometu pripravili identifikacijske kartice. Najdete jih lahko na njihovi spletni strani, na TEJ POVEZAVI.

Osebam z oviranostmi omogočijo, da kartico po lastni presoji pokažejo vozniku, saj je na prvi pogled včasih težko oceniti, ali ima oseba pred nami kakšno oviranost (gre recimo za gluhe in naglušne, slepe in slabovidne osebe). Če oseba z oviranostjo potrebuje kakršnokoli pomoč, na primer ob izstopu z avtobusa, kartico lahko pokaže vozniku ali pa sopotnikom.

»Predlagamo, da oseba z oviranostjo identifikacijsko kartico umesti v prozorni ovitek, ki obdaja Urbano,« so poudarili.

Prevoz na klic

Osebe z oviranostmi lahko uporabljajo tudi prevoz na klic. Kako deluje?

Potnik lahko pokliče prometnonadzorni center Ljubljanskega potniškega prometa na številko 01/ 58 22 425 ali 051/ 44 99 92, kjer poda zahtevo za prevoz na določen dan ob določeni uri in pridobi takojšnjo povratno informacijo o možnosti prevoza ter posledično tudi potrditev prevoza v okviru danih možnosti - to velja še posebej tedaj, ko potnik potrebuje za vstop klančino, pojasnjujejo v podjetju.

Več informacij o prevozu na klic lahko preberete na TEJ POVEZAVI.

Koliko pozornosti ljudem z oviranostmi namenja občina?

Nad urejanjem dostopnosti v Ljubljani – že več desetletij, intenzivneje pa od leta 2007 – bdi posebno posvetovalno telo župana, Svet za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir Mestne občine Ljubljana, v katerem sodelujejo predstavnice in predstavniki mestne uprave, stroke in invalidskih organizacij.

»Pri zagotavljanju dostopnosti se Ljubljana uvršča v sam evropski vrh, kar dokazujejo visoke uvrstitve na letnih nagradnih natečajih Evropske Komisije »Access City Award« za mesta, dostopna osebam z oviranostmi in starejšim, med njimi najvišja je drugo mesto oziroma srebrno priznanje za leto 2018,« so za Ljubljanainfo izpostavili na ljubljanski mestni občini.

Starejše novice