Foto: Facebook, Prelom
Ljubljanainfo
Tor, 15.11.2022 14:35
Nove neodvisne ljubljanske novice Prelom so glasilo in platforma za raznolike in marginalizirane glasove, ki predstavlja necenzuriran pogled na lokalno dogajanje.

Za nekatere je Ljubljana »najlepše mesto na svetu,« drugi pa se v vse bolj gentrificirani prestolnici ne počutijo niti malo domače. Da bi odgovorila tudi na potrebe in interese slednjih, se je že pred časom oblikovala platforma Ljubljana odprto mesto (LOM).

Razvila se je pravzaprav kot odgovor na nasilno deložacijo uporabnikov avtonomne skupnosti tovarne Rog januarja 2021, danes pa si prizadeva za vzpostavitev neposredne, demokratične in vključujoče politike upravljanja in načrtovanja mestnega prostora, ki bo sposobna usklajevati interese in potrebe vseh meščank in meščanov in jih zaščititi pred apetiti kapitala.

Platorma LOM je že od začetka delovanja kritična tudi do medijskega poročanja o Ljubljani, kajti menijo, da v mainstream medijih določene, predvsem kritične teme zaradi lastnikom podrejene uredniške politike ne dobijo prostora, vsaj ne toliko, kot ga dobijo pozitivne novice o projektih trenutne mestne oblasti.

»Poleg tega imamo v Ljubljani lokalno glasilo, revijo Ljubljana, brezplačnik, ki »piše zgodbe najlepšega mesta na svetu«, a predstavlja izključno delovanju mestne oblasti naklonjene članke in dejansko deluje kot piar trenutnega vodstva,« dodajajo.

Na osnovi vsega tega so prišli do odeje o ustanovitvi novega časopisa, neodvisnih ljubljanskih novic, ki bi nudile prostor tudi sicer prezrtim temam, problematikam, razmišljanjem in pogledom.

Nastal je časopis PRELOM, ki izhaja v skrajšani tiskani različici (v obliki stenskega časopisa - stenčas), v kateri so s kratkimi povzetki predstavljeni članki, ki so objavljeni v spletnem časopisu.

Ta mesec so denimo pisali o modelih za trajno preskrbo nizkocenovnih stanovanj, novem avtonomnem ljubljanskem prostoru PLAC, kulturni četrti v podhodu Ajdovščina in pobudi za ponovno odprtje Plečnikovega stadiona.

Tiskano brezplačno različico časopisa PRELOM je mogoče najti v različnih ljubljanskih lokalih, občasno pa jo delijo na osrednji tržnici v Ljubljani. Njegova sourednika sta profesionalna novinarja Saša Hajzler in Žiga Brdnik, člani uredniškega odbora pa so člani LOM in civilne družbe.

Njihov cilj je, da prične PRELOM naslavljati najbolj pereče lokalne probleme, hkrati pa, kakor so zapisali tudi v uvodniku v prvo številko, ponudi prostor, v katerem lahko ljudje staknejo glave, izpostavijo škodljive prakse in probleme mesta ter si skupaj izborijo mesto mnogoterih možnosti, pogledov, ljudi in prostorov.

Želijo si, da bi s pobudami in predlogi za vsebine ter izpostavljene problematike sodelovali prebivalci mesta, tudi z lastnimi prispevki, idejami, mnenji, komentarji, informacijami.

Zaenkrat je izid treh številk - poleg oktobrske sta napovedani še novembrska in decembrska - podprla Guerrilla Foundation, v nadaljevanju pa bo obstoj časopisa odvisen od donacij, ki se v obliki enkratnih zneskov ali mesečne podpore zbirajo na spletni strani.

»Prepričani smo, da lahko le z razpršenim, od vseh bralcev in bralk podprtim financiranjem ohranimo nedvisnost časopisa. Temu primerno želimo v prihodnje ustvarjanje časopisa še bolj približati bralstvu, z vključevanjem v nadzor dela uredništva, porabe sredstev in delovanja časopisa.

Le tako bo to časopis vseh Ljubljančank in Ljubljančanov za vse,« zaključujejo.

Starejše novice