zalastritof
Čet, 8.9.2022 20:00
Poslanstvo Unescove globalne mreže učečih se mest je podpirati in pospeševati prakso vseživljenjskega učenja v skupnostih. Del nje je postala tudi Ljubljana.

Ljubljana je bila sprejeta v Unescovo globalno mrežo učečih se mest, katere poslanstvo je podpirati in pospeševati prakso vseživljenjskega učenja v skupnostih po vsem svetu s spodbujanjem političnega dialoga in medvrstnega učenja, kovanje povezav, spodbujanje partnerstev, izgradnja zmogljivosti ter razvoj instrumentov za spodbujanje in priznavanje napredka pri izgradnji učečih se mest, so izpostavili na spletni strani Mestne občine Ljubljana

Ljubljana se je ob prijavi za članstvo v mrežo Unescovih učečih se mest zavezala, da se bo razvila v učeče se mesto, izmenjevala izkušnje in najboljše prakse, spodbujala partnerstva in krepila politiko izvajanja vseživljenjskega učenja za vse.

Slogan vizije na področju vseživljenjskega učenja je: Ljubljana – mesto izobraževanja za vse.

Kakšni so zastavljeni cilji?

Srednjeročni cilji so:

 • Ohraniti visoko raven, to je 96-odstotno vključenost otrok v vrtce z zagotavljanjem močne mreže javnih zavodov.
 • Zagotoviti kakovostno in varno bivanje otrok s prenovo prostorov oziroma s premišljeno preureditvijo objektov in celovitim pristopom k statičnim in energetskim sanacijam.
 • Zagotavljanje kakovostnih in dostopnih programov z visoko usposobljenimi in avtonomnimi strokovnimi delavci v vrtcih in šolah.
 • Vsakemu posamezniku želijo omogočiti optimalne možnosti za kakovostno izobraževanje in usposabljanje ob spoštovanju njegove individualnosti in posebnosti, posebno pozornost je treba nameniti otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami. Vzgoja naj poteka v duhu strpnosti in spoštovanja vseh kulturnih in generacijskih razlik. Vsem udeležencem, še posebej ranljivim skupinam, je treba zagotoviti fizično, čustveno in socialno varnost. Vse vzgojno-izobraževalne ustanove bi morale zagotavljati varnost na strokovno, pedagoško in etično ustrezen način.

 

 • Spodbujanje digitalne pismenosti za olajšanje vsakodnevnega življenja starejših, kot je uporaba pametnih telefonov in njihovih aplikacij, dostop do e-zdravja, e-uprave in e-bančništva.
 • Spodbujanje medgeneracijskega in medkulturnega sodelovanja, medsebojnega učenja in druženja med mladimi in starejšimi.
 • Zagotavljanje integracijskih programov in tečajev slovenščine za migrante.
 • Zagotoviti različna druženja in različne programe projektnega učenja za osipnike in jim omogočiti dokončanje osnovne in srednje šole.
 • Povečanje zaposlitvenih možnosti za socialno marginalizirane in ranljive skupine.

Dolgoročni cilji so: 

 • Primarni cilj je povečati sodelovanje odraslih v vseživljenjskem učenju z zagotavljanjem različnih možnosti vseživljenjskega učenja in izobraževanja. Za dosego tega cilja bodo morali vzpostaviti vso potrebno infrastrukturo in oblikovati programe, ki bodo omogočili vseživljenjsko učenje dostopno vsem odraslim ne glede na njihove življenjske situacije in druge potrebe.
 • Vsem meščanom bodo zagotovili kakovostno življenje v zelenem, varnem, čistem, solidarnem, strpnem in prijaznem mestu.

 

 • V Ljubljani bodo spodbujali razvoj mesta v učeče se mesto na vseh področjih (izobraževanje, kultura, varstvo okolja, zdravstvo, sociala, gospodarstvo, …), z vključevanjem vseh deležnikov in zagotavljanjem možnosti za učenje.
 • Podpirali bodo raznovrstno umetniško ustvarjanje za vse generacije, s čimer bodo izboljševali kakovost življenja v mestu ter varovali in ohranjali bogato kulturno dediščino.

Člana mreže tudi ti dve slovenski mesti

Članstvo v mreži je brezplačno, na vsaki dve leti pa morajo člani poročati o izvajanju projekta učečega se mesta. Do sedaj ni bilo še nobenega slovenskega mesta, ki bi bil član te mreže, sedaj pa sta poleg Ljubljane člana te mreže postala še Ptuj in Laško.

»Veselimo se sodelovanja v Unescovi mreži učečih se mest, saj verjamemo, da bomo z izmenjavo izkušenj in dobrih praks še lažje dosegli naše cilje,« so še izpostavili na občinski spletni strani. 

Starejše novice