Nika Vajnhandl
Čet, 14.10.2021 07:00
Izbirajo koncesionarja za za projekt Teniški center Tomačevo.

Mestna občina Ljubljana izbira koncesionarja za izvedbo projekta izgradnje Teniškega centra v Tomačevem. Center se bo razprostiral na 11.719 kvadratnih metrih.

Igrišča v dvorani in na prostem

Predvidena je ureditev športnega centra Tomačevo z najmanj devetimi teniškimi igrišči  v dvorani in na prostem, ki obsega izgradnjo večnamenske športne dvorane z najmanj štirimi pokritimi teniškimi igrišči, klubskim prostorom z recepcijo, garderobami in sanitarijami. 

Dvorana bo omogočala tudi igranje malega nogometa, drugih loparnih športov in druge dejavnosti in bo narejena iz trajnostnih in okolju prijaznih materialov.

Predvidena je tudi ureditev okolice objektov in pripadajoče infrastrukture, vključno z ureditvijo potrebnih parkirišč – predvideno jih bo 70 – in zelenih površin, ter ureditev otroških igral, področja za sprostitev in piknik območja.

Ali Ljubljana potrebuje dodatna teniška igrišča?

Tenis je ena od panog, ki ima zelo veliko število klubov in tudi rekreativnih igralcev, ki niso vključeni v klube oziroma društva. 

V mestu je široka baza uporabnikov športnih in rekreacijskih centrov. Na ljubljanski občini ocenjujejo, da teniških igrišč – sploh pokritih – primanjkuje, saj v ožji in širši okolici ni primerne teniške dvorane, ki bi omogočala kakovostno izvedbo teniških treningov in tekmovanj.

»Ljubljana, regija kot tudi država potrebujeta teniške centre, kjer bodo odlični pogoji za delo in razvoj tako v infrastrukturnem kot tudi v strokovnem smislu. S tem bo posredno tudi več mladih motiviranih za ukvarjanje s tenisom,« trdijo na ljubljanski občini.

Predvideno lokacijo so izbrali zaradi:

  • Dobre vpetosti v okolje.
  • Lege lokacije ob drugi rekreacijski infrastrukturi.
  • Gre za tradicionalno rekreacijsko lokacijo.
  • Enostaven dostop do širšega območja predvidene investicije – mestna vpadnica, obvoznica.
  • Investicija je v skladu s prostorsko ureditvenimi pogoji področja.
  • Veliko zaledje potencialnih uporabnikov.

Ob uspešnem delovanju

Če bo delovanje športnega centra uspešno, bodo športna igrišča dajali v najem posameznikom, športnim društvom, gospodarskim družbam, javnim ustanovam, kot so šole, fakultete in zavodi.

Zasnovali in izvedli bodo tudi različne športne programe - tenis, mali nogomet in gibalne dejavnosti za najmlajše. Prav tako bodo organizirali športna tekmovanja v tenisu za člane društva, mednarodna tekmovanja v okviru Tennis Europe in International Tennis Federation.

Izvajali bodo tudi regijske in nacionalne treninge in priprave, organizirali rekreativna teniška tekmovanja in lige in družabne dejavnosti za člane društva in ostale.

Starejše novice