Le kako se bo znani glasbenik odzval na pismo okoljevarstvenikov (foto: Bobo)?
Ljubljanainfo
Pon, 27.5.2024 11:00
Ravno, ko so sporočili, da bodo o glasbenikovem avgustovskem koncertu znova odločali, so strokovnjaki in naravovarstveniki Magnificu poslali pismo. Koncert v Tivoliju znova visi na nitki.

Konec preteklega tedna je ministrstvo za naravne vire in prostor ugodilo pritožbi organizatorja Magnificovega koncerta v parku Tivoli

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave bo moral tako ponovno odločiti o sprejemljivosti izvedbe koncerta na območju krajinskega parka. 

Okoljevarstveniki prosijo Magnifica, naj poišče drug prostor za svoj koncert: »Zelo dobro razumemo vašo željo, da bi koncert izvedli prav na tej lokaciji... opevate ga tudi v svojem znamenitem istoimenskem šlagerju (foto: Bobo)«.

Najprej je bila prošnja zavrnjena  

Tako koncert priljubljenega glasbenika Roberta Pešuta - Magnifica znova visi v zraku. 

Po tem, ko je organizator jubilejnega koncerta, ki naj bi se zgodil 31. avgusta v Tivoliju, že prodal 13 tisoč vstopnic, čeprav še ni imel dovoljenja, pa je Zavod Republike Slovenije za varstvo narave po treh mesecih odločanja marca prošnjo zavrnil, ker da bi izvedba koncerta trajno poškodovala in ogrozila naravne vrednote krajinskega parka, med njimi ogroženega hrošča puščavnika in evropsko gomoljčico.

le kaj bo zdaj storil Magnifico, kako se bo odločil (foto: Bobo)?

Župan: To je popolnoma nerazumljivo

Potem pa je ljubljanski župan Zoran Janković  na novinarski konferenci v Ljubljani na povpraševanje o organizaciji dogodkov v krajinskem parku spomnil, da so bile letos nekatere prireditve tam dovoljene, druge pa ne, kar se mu zdi ’popolnoma nerazumljivo’, sam te razlike odklanja. 

Tako je v soboto v Tivoliu potekal dm tek za ženske, medtem ko so prepoved dobili tudi študenti, ki so želeli na vsakoletni pohod na Rožnik v okviru študentskih majskih iger.

Park Tivoli - naj v njem bodo koncerti in prireditve ali ne (foto: Bobo)?

Znova v odločanje, danes pa je Magnifico dobil posebno pismo

Organizator Magnificovega avgustovskega koncerta jubilejnega koncerta se je seveda pritožil. Ministrstvo je pred dnevi zaradi ugotovljenih proceduralnih napak razveljavilo odločbo in jo vrnilo zavodu v ponovno odločanje.

Danes pa so nam Mladi za podnebno pravičnost poslali pismo, ki so ga poslali tudi Magnificu, tiče se seveda izvedbe njegovega koncerta v parku Tivoli. Pismo je podpisano s strani več kot 130 krajinskih arhitektov, biologov, urbanistov, glasbenikov, umetnikov ter uporabnic in uporabnikov parka Tivoli, so zapisali.

»V javnem pismu izražamo nestrinjanje z organizacijo velikega koncerta v Tivoliju ob 30. obletnici njegovega glasbenega ustvarjanja ter predlagamo izbiro lokacije, ki ne bo imela negativnih posledic na ljudi in naravo. 

Verjamemo, da bi bil tak razplet najboljši za vse, dostojen in vreden spoštovanja. Hkrati izražamo podporo Zavodu Republike Slovenije za varstvo narave pri njegovi odločitvi ter pozivamo k interdisciplinarni strokovni debati o prihodnjem upravljanju množičnih dogodkov v Tivoliju, saj postajajo te vedno bolj pogosti,« so nam sporočili.

Kot so še dodali, je tematika še posebej v luči podnebne in biodiverzitetne krize izjemno pomembna, ker park Tivoli vsakodnevno uporablja veliko občank in občanov Ljubljane, zato želijo spodbuditi širšo javno razpravo o upravljanju parka Tivoli.

Pismo objavljamo v celoti.

»Spoštovani Robert Pešut – Magnifico!

Na vas se obračamo, ker vas cenimo in si resnično želimo, da bi tudi vi razumeli, v čem je problem izvedbe napovedanega koncerta v Tivoliju in po svoje prispevali k spoštovanju varstva narave v našem mestu.

S svojim glasbenim ustvarjanjem ste v preteklih tridesetih letih močno zaznamovali slovenski kulturni prostor in že večkrat dokazali, da znate premikati osebne in družbene meje. Ko ste si za trideseto obletnico svoje kariere zamislili veliki koncert v parku Tivoli, ki naj bi predstavljal vrhunec letošnjega glasbenega dogajanja v Sloveniji, verjetno niste pomislili na to, da bi lahko imel dogodek negativne vplive na parkovni prostor. 

Koncert naj bi se zgodil na veliki travnati površini v parku Tivoli, med Ljubljančani (po)znani kot »sankališče«. Zelo dobro razumemo vašo željo, da bi koncert izvedli prav na tej lokaciji, nenazadnje ste na park sami nevezani in ga opevate tudi v svojem znamenitem istoimenskem šlagerju.

Toda večtisočglava množica ljudi bo skupaj z vozili in ureditvami, potrebnimi za izvedbo koncerta, poškodovala življenjsko okolje rastlin, živali in gliv ter nepovratno prizadela tudi nekatere od naravnih prvin na območju prireditve in širšega vplivnega prostora našega najpomembnejšega mestnega parka. 

To se nam v aktualnih razmerah biodiverzitetne in podnebne krize zdi nesprejemljivo.

Park Tivoli je namreč edinstven javni prostor brez primere, zaščiten je kot objekt kulturne in naravne dediščine. Vsakodnevno ga za potrebe rekreacije in umika od mestnega hrupa uporabljamo številne občanke in občani Ljubljane ter mnogi obiskovalci prestolnice.

Je pa tudi življenjski prostor mnogih vrst rastlin, živali in gliv, tudi nekaterih ogroženih vrst. Vsak množični dogodek v parku pomeni za rastline, živali in glive velik stres in možnost uničenja. 

To pa je zelo problematično, tako z naravovarstvenega vidika kot pomena parka za ljudi in prestolnico. Vsi skupaj si moramo prizadevati, da bo upravljanje parka v prihodnosti zavezano visokim standardom in zagotavljalo dolgoročno vzdržen način rabe parkovnega prostora, ki bo spoštljiv do narave in odgovoren do ljudi.

Zato vam predlagamo spremembo lokacije vašega koncerta. V Ljubljani je namreč dovolj primernih prireditvenih prostorov, kjer lahko brez bistvene škode za naravo izvedete vaš koncert v načrtovanem obsegu.

Naš poziv ni omejen le na vaš konkreten dogodek, temveč menimo, da tudi sicer tako obsežni dogodki ne sodijo v ranljivo območje parka Tivoli in je zanje potrebno poiskati ustreznejši prostor.

Gospod Pešut, na vas se torej obračamo v želji, da tudi po svoje prispevate k zaščiti vsem nam ljubega Tivolija in upoštevate sklep Zavoda RS za varstvo narave, ki ni izdalo soglasja za izvedbo koncerta na izbrani lokaciji ter spremenite lokacijo vašega koncerta.

Verjamemo, da lahko skupaj z Mestno občino Ljubljana najdete primernejšo lokacijo in tako dodate svojemu jubilejnemu koncertu noto družbene in naravovarstvene odgovornosti. Zavedamo se, da je logistika prestavitve koncerta na novo lokacijo zahtevna naloga, a obenem smo prepričani, da bodo Ljubljančanke in Ljubljančani, pa tudi gostje iz drugih krajev ter širša slovenska javnost vašo odločitev sprejeli z veliko naklonjenostjo in spoštovanjem.«

Podpisnice in podpisniki:

Primož Ribarič, meteorolog in član Mladih za podnebno pravičnost, Izidor Ostan Ožbolt, ekonomist in član Mladih za podnebno pravičnost; Luka Šparl, magister biologije in ekologije z naravovarstvom; Rudi Kraševec, magister ekologije in biodiverzitete; Sanja Fidler, Protestival; Brane Solce, Protestival; Maja Hawlina, Avanta Largo; Jadranka Juras, glasbenica; Ana Vipotnik, glasbenica; Aleksandra Ilijevski, glasbenica; prof. dr. Ana Kučan, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo; Miloš Kosec, arhitekt; Marko Pogačnik, Unescov umetnik za mir; Marjetica Potrč, umetnica in arhitektka; Bogdana Herman, humanistka; Apolonija Šušteršič, umetnica in arhitektka; Irena Pivka, Zavod Cona; Brane Zorman, Zavod Cona; Polonca Lovšin, umetnica in arhitektka; Urška Jurman, KUD Obrat; Karla Jankovič, krajinska arhitektka; prof. dr. Tjaša Griessler Bulc, ekologinja; Stanislava Dešnik, krajinska arhitektka; Damjan Vinko, Slovensko odonatološko društvo; Ana Sibila, ekologinja; Katarina G. Apostolides, Mikološki muzej Slovenije; Blanka Bartol, krajinska arhitektka; doc. dr. Nika Grabar, Fakulteta za arhitekturo; Pavel Gantar, sociolog; Darja Matjašec, krajinska arhitektka; Meta Breznik Bertoncelj; Kaja Lipnik Vehovar, arhitektka; Arne Vehovar, arhitekt; Janez Zalaznik, slikar in fotograf; Rene Rusjan, vizualna umetnica; Polona Petek, visokošolska učiteljica; Beti Žerovc; prof. Miha Dešman, arhitekt; Gaja Brecelj, Umanotera; prof. Duba Sambolec, vizualna umetnica; Martina Vovk, direktorica Moderne galerije; Nina Vastl Štefe, arhitektka in tekstilna ustvarjalka; Darja Zaviršek, Fakulteta za socialno delo; Meta Krese; Janez Bertoncelj; Jana Volčič; Alenka Cvetkovič; Branko Cvetkovič; Iva Špilak, biologinja; Nika Autor; Boris Briški, arhitekt; Vesna Bukovec, vizualna umetnica; Zdravko Kobe; Marko Juvan, profesor in raziskovalec književnosti; Monika Žagar, pisateljica; Tadej Troha; Alen Ožbolt, kipar in dekan Akademije za likovno umetnost in oblikovanje; prof. dr. Gregor Majdič; Aleš Vodopivec, arhitekt; prof. mag. Tadej Glažar, arhitekt; Srna Mandič, sociologinja; Vesna Teržan, umetnostna zgodovinarka in publicistka; Ina Šuklje Erjavec, krajinska arhitektka; Katja Mali, krajinska arhitektka; Saba Skaberne, kiparka; Jelka Brecelj, dipl. biolog, dr. sc., doc., znanstvena svetnica (upokojena); Aleksander Ostan, arhitekt, Fakulteta za arhitekturo; Živa Kavka Gobbo, Focus, društvo za sonaraven razvoj; Vesna Leskošek, Fakulteta za socialno delo; Apolonija Simon, slikarka in ravnateljica SŠOF Ljubljana; Živa Pečenko, krajinska arhitektka; dr. Martina Malešič, umetnostna zgodovinarka; Jelka Hudoklin, krajinska arhitektka; Gaja Trbižan, krajinska arhitektka, Društvo Pazi!Park; Tina Trampuš, krajinska arhitektka, naravovarstvenica; Kaja Flis, krajinska arhitektka; Tomislav Krnač, krajinski arhitekt; Mojca Turk, arhitektka; Vita Žlender, krajinska arhitektka; prof. dr. Tom Turk, biolog; prof. dr. Marina Dermastia, biologinja; Lev Kreft; Matej Tratnik, arhitekt; Zarja Bertoncelj; Nena Židov, muzejska svetnica; Saša Nabergoj, umetnostna zgodovinarka; Anja Zver, umetnostna zgodovinarka; Simona Žvanut, umetnostna zgodovinarka; Jerica Brečić, arheologinja; Katja Mahnič, visokošolska učiteljica; Marko Mahnič, inženir računalništva; Mojca Smolej, visokošolska učiteljica; Tone Smolej, visokošolski učitelj; Iva Hari, društvo DIVJA; Romina Pleško; Maja Dobljekar; Saša Piano, krajinska arhitektka; Eva Marn; Jakob Majdič, srednješolec; Hana Prevec, srednješolka; Nada Kirn Špolar; Srečo Kirn; Tadeja Poljanšek, prebivalka Ljubljane in redna obiskovalka tivolskega parka; Ivana Odič; Marko Odič; Zoran Odič; Mateja Tominec; Andrej Godec, učitelj kemije; Nina Dešman Vižintin, prebivalka Ljubljane; Mia Ratoša Rigler; Laura Petrin, srednješolka; Tanja Moe, srednješolka; dr. Matej Skočaj; Saša Nastran; Eva Ilič, biologinja; dr. Tomi Trilar, Prirodoslovni muzej Slovenije; dr. Nada Kraševec, biologinja; Dušan Klenovšek; Katarina Česnik; Anže Kozak; Katja Šušteršič; Jasna Medved, krajinska arhitektka; Maruša Vehovar; doc. dr. Simona Strgulc Krajšek, biologinja; Nataša Pavlin, arhitektka; Nada Drnovšek; Andrej Lavrih; dr. Danilo Bevk, biolog; Marjeta Marinčič; Brigita Marko, univ. dipl. geografinja; dr. Matjaž Bedjanič, biolog. 

Komentarji (2)

Rock8 (ni preverjeno)

Jah,nej nardi koncert tm v kosezah na travniku zravn svojih vil pa bo ane,wc pa tut nov daleč😅

ariel (ni preverjeno)

Kako je lahko pismo 'zaskrbljeno'?

Starejše novice