Foto: Fraport Slovenija
Nika Vajnhandl
Čet, 11.11.2021 14:51
Ljubljansko letališče je stopilo še en korak proti zmanjševanju emisij ogljikovega dioksida z obnovljivimi viri.

Fraport Slovenija in družba Resalta sta na strehi letališke parkirne hiše s poslovnim prizidkom postavila sončno fotovoltaično elektrarno s kapaciteto 500 kilovatov. 

S tem so storili še en korak k zmanjševanju emisij ogljikovega dioksida z obnovljivimi viri. Naložba je vredna 350.000 evrov.

Za pozitiven vpliv na okolje

Fraport Slovenija daje velik pomen trajnostnemu upravljanju na okoljskem in družbenem področju. Zaradi dejavnosti, ki ima tudi negativne vplive na okolje, se družba trudi, da s pomočjo različnih aktivnosti ta vpliv pravočasno prepoznava, celostno upravlja in kontinuirano zmanjšuje. 

V partnerskem sodelovanju z družbo Resalta, ki je investitor projekta, je na strehi garažne hiše s poslovnim prizidkom zrasla sončna fotovoltaična elektrarna. 

Elektrarna, ki te dni začenja z delovanjem, bo na letni ravni po predvidevanjih proizvedla okoli 530 megavatnih ur električne energije. Proizvodnjo lastne električne energije bo zagotavljalo 1347 kakovostnih modulov, električna energija iz obnovljivih virov pa bo zagotavljala sedem odstotkov celotne porabe vse električne energije na letališču. 

Emisije ogljikovega dioksida se bodo s tem zmanjšale za približno 200 ton na leto. 

Prva, a ne zadnja podobna naložba

»Ko gre za izgradnjo trajnostne prihodnosti ne moremo mimo trajnostnega upravljanja naše obstoječe infrastrukture. Z njo želimo upravljati tako, da bo tudi v prihodnosti funkcionalna, gospodarna, varna in energetsko učinkovita. 

Sodobni sistemi samooskrbe s sončno energijo predstavljajo ogromen potencial trajnostno usmerjene preobrazbe družbe zato je bila odločitev o uvedbi relativno preprosta, ne zgolj z vidika ekonomičnosti ampak tudi z vidika aktivnega zmanjševanja emisij ogljikovega dioksida. 

Tega si s skrbnim in sistematičnim upravljanjem vseh okoljskih vidikov našega poslovanja in dejavnosti prizadevamo zmanjševati tudi z naprednimi tehnološko in okoljsko učinkovitimi ogrevalnimi sistemi ter z elektrifikacijo voznega parka«, je ob tem povedal Zmago Skobir, svetovalec poslovodstva in prokurist v družbi Fraport Slovenija. 

Elektro energija po fiksni ceni

»Fraport Slovenija je prepoznal prednosti našega poslovnega modela, pri katerem Resalta prevzame celotno investicijo ter izvedbo, hkrati pa v pogodbenem obdobju upravlja in vzdržuje elektrarno, zamenjuje dotrajane komponente ter prevzema vso produkcijsko tveganje. 

Fraport Slovenija bo tako kupoval vso proizvedeno električno energijo po zagotovljeni fiksni in konkurenčni ceni ter za 200 ton letno zmanjšal količino izpustov ogljikovega dioksida«, pa je ob tem povedal Tomaž Orešič, prokurist v družbi Resalta.

Starejše novice