Vir: Narodna in univerzitetna knjižnica
Rebeka Sivka
Pet, 26.11.2021 16:56
Na poti do gradnje Narodne in univerzitetne knjižnice II je odpravljena še ena ovira.

Viljem Leban, ravnatelj Narodne in univerzitetne knjižnice, je s Simono Kustec, ministrico za izobraževanje, ter ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem v preteklem tednu podpisal dogovor o ureditvi medsebojnih razmerij, ustanovitvi stavbne pravice in začasni uporabi dela nepremičnin za gradnjo NUK II.

Dogovor ureja še zadnja odprta vprašanja glede rabe zemljišč in odpira pot za pridobitev gradbenega dovoljenja.

S tem so tako še korak bližje izgradnji prvega javnega prostora kulture in znanja po osamosvojitvi Slovenije - sodobne narodne in univerzitetne knjižnice, ki jo potrebujejo tako študenti kot tudi profesorji, akademiki in širša javnost.

Gradnja nove knjižnice čez leto ali dve? 

»Ob podpisu dogovora med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Mestno občino Ljubljana o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi z gradnjo NUK II z veseljem ugotavljam, da sedaj ni ovir za izdajo gradbenega dovoljenja.

Prestopili bomo še zadnjo stopnico in stopili pred najzahtevnejšo nalogo: najti bo potrebno zadostne finančne vire za gradnjo. Verjamem, da bomo v začetku naslednjega leta tudi te našli in jih zložili, kot radi rečemo, v finančno konstrukcijo projekta.

Čez leto ali dve bi lahko začeli graditi novo nacionalno knjižnico,« je ob podpisu pogodbe povedal ravnatelj Narodne in univerzitetne knjižnice Viljem Leban.

Več kot 1400 študijskih mest, 24 ur na dan

Projekt NUK II je Vlada Republike Slovenije na podlagi interventnega zakona za zagon gospodarstva po epidemiji lani spomladi umestila na seznam pomembnih naložb.

Nova knjižnica bo slovenski javnosti ponudila novih 20.000 kvadratnih metrov uporabnih površin z več kot 1400 študijskimi mesti in 300.000 enotami gradiva v prostem pristopu.

NUK II bo vključujoč prostor učenja za vse generacije, odprt center znanja in kraj interdisciplinarnega sodelovanja, srečevanja skupnosti in stičišče živahnega univerzitetnega dogajanja.

Sodobno in izobraževalno kulturno središče v najširšem pomenu besede bo z nočno čitalnico uporabnikom na voljo 24 ur na dan

Starejše novice