Rebeka Sivka
Tor, 8.6.2021 15:10
Danes se začenja poletna šola Krater, ki se posveča razvoju in aplikaciji novih materialov iz rastlinske biomase. Trajala bo do 17. junija.

Poletna šola Krater danes odpira svoja vrata. Udeleženci se bodo podrobno spoznali z razvojem in aplikaciji novih materialov iz rastlinske biomase. 

O poletni šoli

Poletna šola Krater je devetdnevni program oblikovanja in razvoja novih materialov iz lokalnega okolja.

V okviru programa bodo mentorirali izbrane oblikovalske kolektive oziroma posameznike pri razvoju, produkciji in aplikaciji idej za nove materiale, ki temeljijo na predelavi kmetijskih odpadkov in invazivnih rastlin. 

Razvoj okolju prijaznih materialov in dobrin kot tudi načinov lokalnega produciranja in delovanja zato za oblikovalce in arhitekte predstavlja pomembna znanja za prihajajoča leta.

Na devetdnevni delavnici bodo raziskovali, kako lahko kot oblikovalci organsko biomaso kmetijskih odpadkov in invazivnih rastlin predelajo, nadgradijo in uporabijo za oblikovanje novih materialov in skupnostnih praks.

Iz lokalnih materialov, ki se nam na prvi pogled mogoče zdijo neuporabni in brez vrednosti, lahko z različnimi tehnikami predelave ustvarimo inovativne izdelke, s poznavanjem različnih vrst lokalnih rastlini in njihovih uporabnih vrednosti pa bogatimo znanje in spekter možnih aplikacij pri oblikovalskih nalogah v prihodnosti.

Namen Poletne šole Krater ni zavračanje umetnih materialov, ampak iskanje zanimivih in razburljivih aplikacij naravnih, kjer ti lahko predstavljajo okolju prijaznejšo alternativo.

Take rešitve nam v preteklosti niso bile dostopne, z razvojem znanosti, novih tehnologij in odprtokodnih principov oblikovanja pa smo dobili tudi odgovornost, da se jih poslužimo in prispevamo pomemben korak k oblikovanju bolj trajnostne družbe.

Udeleženci šole se bodo spoznali z lokalnimi surovinami in odpadnimi rastlinskimi materiali, eksperimentalnimi postopki oblikovanja biomaterialov in etičnimi načini produkcije in aplikacije biomaterialov.

Program 

Program Poletne šole Krater bo zajemal materialno eksperimentiranje s pomočjo razpoložljive infrastrukture na ustvarjalnem laboratoriju Krater ter praktične in teoretične razmisleke o etičnih načinih produkcije in aplikacije materialov.

Vodilno vsebinsko izhodišče raziskovanja so plantaže, kultivirane ali divje zaplate ekosistema, ki sodelujejo pri proizvodnji odpadnega ali nezaželenega, a uporabnega organskega materiala.

Ostanke biomase monokulturnih rastlin, kot so koruza, sadno drevje ali invazivne rastline bodo v okviru delavnice preoblikovali v nove materiale in izdelke, ki bodo lahko podprli tako lokalne skupnosti kot okolje, v katerem nastajajo.

Lokacija poletne šole

Ustvarjalni laboratorij Krater je edinstveno prizorišče v Ljubljani, ki ponuja prostor za eksperimentiranje z lokalnimi biomateriali ter oblikovanje inovativnih izdelkov.

V zaraščeni gradbeni jami stojita lesna in papirna delavnica ter laboratorij za eksperimentiranje z glivnim micelijem. Poleg delavnic se na Kraterju nahajajo še prostor za organiziranje predavanj, Zavetišče za zavržene rastline in zavetišče za zlate ribice.

Na lokaciji rastejo številne divje rastline, tudi invazivne, med katerimi je najbolj pogosta robinija ali akacija. Začasno rabo gradbene jame je društvu Trajna odobrilo Ministrstvo za pravosodje. Udeležencem Poletne šole Krater bo na voljo produkcijska oprema na Kraterju.

Starejše novice