Fotografija je simbolična.
Profile picture for user zalastritof Z. Š.
Ustvarjeno dne
Tor, 14.6.2022 07:00
V prihodnjem letu se obeta zvišanje cen malic in kosil v osnovnih šolah. Preverili smo, v katerih in zakaj.

Draginja je prizadela tudi izobraževalne ustanove, zato bodo nekatere osnovne šole primorane cene kosil v prihodnosti zvišati.

Cene kosil se med šolami razlikujejo. Po podatkih Rtvslo.si v šoli kosi nekaj več kot 80 odstotkov učencev. Povprečna cena kosila pa znaša 2,75 evra, kar je 25 centov več kot pred dvema letoma.

Pri ljubljanskih osnovnih šolah smo preverili, kakšno je stanje pri njih. Vprašanja smo naslovili na vseh 47 javnih osnovnih šol, objavljamo odgovore, ki smo jih prejeli.

Osnovna šola Danile Kumar

»V tem šolskem letu cen šolskih obrokov ne bomo spreminjali,« so za Ljubljanainfo povedali v Osnovni šoli Danile Kumar.

Glede morebitnih podražitev v prihodnjem šolskem letu, pa so izpostavili:

»V kolikor se stanje na trgu ne bo umirilo bomo eventualno z novim šolskim letom cene šolskih obrokov podražili. Odstotek podražitve bomo določili na podlagi eventualno sprejetih podražitev živil in podražitev ostalih stroškov priprave šolskih obrokov ter natančnih kalkulacij.«

Porcije obrokov zaradi višjih cen osnovnih živil niso zmanjšali, višjim cenam živil se v šolski kuhinji prilagajajo s prilagoditvami jedilnika, predvsem tudi, kadar kakega živila v določenem obdobju ni na trgu.

Na vprašanje, ali imajo z dobavitelji vnaprej dogovorjeno fiksno ceno živil, so odgovorili:

»Načeloma so v sklopu postopka javnega naročanja določene fiksne cene živil za celotno obdobje okvirnega sporazuma (razen za sadje in zelenjavo je predviden postopek odpiranje konkurence na cca. trimesečje).«

Osnovna šola Polje

Tudi v Osnovni šoli Polje cen šolskih kosil še niso spreminjali, a podražitve zaradi podražitev osnovnih živil v prihodnje načrtujejo.

Porcij zaradi višjih cen niso spreminjali, izpostavili so: »Ne, to ni ustrezna niti strokovna rešitev.«

Višjim cenam se prilagajajo tako, da vodja prehrane na dnev ni ravni išče rešitve (ugodnejše ponudbe za živila), kar terja veliko dodatnega dela, poudarjajo.

Z dobavitelji imajo vnaprej dogovorjeno fiksno ceno živil, a pravijo, da je to pogodbeno določila, pa vendar se v zadnjem času v praksi cene živil spreminjajo.

Dodali so: »Upamo, da bodo uporabniki dvig cen obrokov v šolah sprejeli z razumevanjem.«

Osnovna šola Vižmarje Brod

»Cene šolskega kosila do konca šolskega leta ne bomo podražili. Zbiramo podatke za posamezen mesec in na osnovi podatkov (cene surovin) se bomo do konca junija odločili kako v naslednjem šolskem letu,« poudarjajo v Osnovni šoli Vižmarje Brod.

Dodali so: »Porcij nismo zmanjšali, niti zato ne trpi kvaliteta ali količina obroka.«

Osnovna šola Valentina Vodnika

V Osnovni šoli Valentina Vodnika so za Ljubljanainfo povedali, da cene šolskega kosila doslej niso zvišali. Izpostavljajo, da na to, ali jo v prihodnje bodo, še ne morejo odgovoriti, saj je po njihovih besedah to odvisno od več dejavnikov. 

»Ko bomo naredili novo kalkulacijo cene, bomo videli, če moramo ceno kosila spremeniti,« so bili jasni.

Glede morebitnega zmanjšanja obrokov na račun višjih cen, so poudarili: »Porcij šolskih obrokov zaradi višjih cen osnovnih živil nismo zmanjšali, saj so cene živil v javnih naročilih fiksne – v primeru zahtevkov dobaviteljev po zviševanju cen (v nadaljevanju), bi se cene osnovnih živil res zvišale, kar ne sme vplivati na količino oz. porcijo obroka.«

Povedali so, da bi v primeru višjih cen živil jedilnik priredili do te mere, da bi cena čim manj vplivala na ceno obroka. Več sezonskih živil, več takšnih jedi, kjer so dražje sestavine na mesto v kosu, rezane na koščke in podobno.

»Kratke prehranske verige (kupujmo lokalno) v večini nudijo višje cene že v osnovi, tako si z nabavo lokalnih izdelkov ne moremo pomagati, da bi kaj privarčevali, pa še omejeni smo z vrsto in količino živil … « so povedali.

Z dobavitelji imajo dogovorjeno fiksno ceno živil, razen pri sadju in zelenjavi, kjer se na tri mesece odpira konkurenca med dobavitelji, tam cena lahko variira, vendar le do tiste cene (višine), ki je bila podana na začetku javnega naročila.

»Dobavitelji živil imajo tudi možnost dviga cene prvič po preteku enega leta od sklenitve sporazuma in ko kumulativno povišanje indeksa cen hrane po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije preseže 4-odstotne vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve sporazuma oziroma od zadnjega povišanja cen. Vsako povišanje cen lahko znaša največ 80-odstotnega povečanja s sporazumom dogovorjenega indeksa cen.

V primeru kratkih prehranskih verig imamo več manevrskega prostora glede cen, nekateri dobavitelji pošiljajo mesečne cenike, drugi letne in tako vsi skupaj lažje brodimo v teh težkih časih,« so še poudarili.

Osnovna šola Dravlje

V Osnovni šoli Dravlje cene šolskega kosila niso zvišali, bodo pa to storili z novim šolskim letom. 

Na račun višjih cen živil porcij šolskih obrokov niso zmanjšali. »Ne. Naši učenci ne bodo lačni in ne bodo žrtve podivjanih cen,« so bili jasni.

»Bolj kot višjim cenam se prilagajamo nedobavljivosti posameznih artiklov, kar je predvsem posledica kartelnih dogovorov (na primer goveje meso). Posledično prilagajamo jedilnike kar ima za posledico tudi občasno nejevoljo porabnikov, ker  se objavljeni jedilnik razlikuje od tistega, ki je bil objavljen na spletni strani šole na začetku tedna,« so izpostavili.

Dodali so, da javni zavodi nabavljajo živila preko javnega razpisa, cene torej ostajajo v okviru okvirnih sporazumov. V letošnjem letu pa so priča stalnim dvigom cen in posledično ponovnim odpiranjem konkurence.

»Dvig cene šolske prehrane je žal nujen. Brez tega šole ne bomo preživele, saj so stroški previsoki. V koronskem času smo bili prikrajšani tudi za del dohodka iz naslova oddaje šolskih prostorov ter prodajo prehrane zunanjim odjemalcem, kar finančno sliko še poslabšuje. Za razliko od večine podjetij situacije ne bomo izkoriščali, zato bo dvig cen odražal realno sliko glede na porast cen živil,« so sklenili.

Osnovna šola Franceta Bevka

V Osnovni šoli Franceta Bevka cene šolskega kosila še niso povečali, bodo pa to storili v prihodnje. 

Porcij obrokov zaradi višjih cen živil niso zmanjšali. »Prilagajamo jedilnike, sladice pečemo sami,« so izpostavili.

Osnovna šola Vodmat

Tudi v Osnovni šoli Vodmat cen obrokov zaenkrat še niso spreminjali. »V prihodnje bomo podražili ceno kosil, če bo zvišal nabavno ceno naš dobavitelj (na šoli nimamo lastne kuhinje),« so povedali za Ljubljanainfo.

Izpostavili so, da kljub višjim cenam živil porcij niso zmanjševali.

»Z dobaviteljem imamo s pogodbo dogovorjeno nabavno ceno kosila. Predvidevam, da se bo spremenila,« so še povedali.

Osnovna šola Spodnja Šiška

V Osnovni šoli Spodnja Šiška je trenutna cena kosila za učence 2,55 evra. Trenutno cene še niso spreminjali, bodo pa to storili s 1. septembrom.

Porcij zaradi višjih stroškov osnovnih živil niso zmanjšali.

»Prilagajamo se tako, da pri dobaviteljih naročamo skrbno in izbiramo cenejše dobavitelje. Z dobavitelji je v skladu s sporazumom bila določena fiksna cena, vendar smo primorani podpisovati anekse,« so poudarili.

Osnovna šola Riharda Jakopiča

Z Osnovne šole Riharda Jakopiča so sporočili, da cene šolskega kosila še niso zvišali, ampak bodo to storili. Zaradi višjih cen osnovnih živil obrokov niso zmanjšali. Šola sicer nima lastne kuhinje. 

Izpostavili so, da dobavitelji cene živil zvišujejo do 30 odstotkov.

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kako je ime prekmurskemu glasbeniku Kreslinu?

Starejše novice