Foto: Twitter DARS
Začela se je zima, z njo pa je prišla tudi prva pošiljka snega in posebne razmere na cestah. Danes je sneg že pobelil nekatere dele Slovenije in zimske službe so že začele opravljati svoje delo.

Zimska služba v Ljubljani

Za zimsko vzdrževanje cest v Ljubljani skrbi vzdrževalna služba KPL, ki s pluženjem, preprečevanjem in odpravljanjem poledice, čiščenjem površin za pešce in kolesarje ter odvozom snega, skrbi za mestne ulice, ceste, pločnike in parkirišča.

Pri tem imajo za Ljubljano na voljo 50 tovornih vozil, ki za zdaj še posipavajo ceste s soljo, skrbijo pa tudi za pluženje in ostala dela, ki sledijo. Za ročna vzdrževalna dela skrbijo delavci s kombiji.

Ekipe zimske službe so že prejšnje dni ukrepale predvsem na območju ljubljanskih hribov, kjer se zima običajno najbolj oziroma najprej pozna, v noči s 1. na 2. december 2020 pa so začeli izvajati mokro posipanje vseh cest prve prioritete in delno tudi cest druge prioritete, da preprečijo morebitno poledico in oprijemanje (napovedanega) snega.

Zimska služba na avtocestah

DARS skrbi za vzdrževanje avtocest, saj je lahko zaradi snežnih razmer ogroženo normalno odvijanje prometa.

»V zimskem obdobju, ki praviloma traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta, ceste vzdržujemo skladno z izvedbenim programom zimske službe. Ta program pred zimskim obdobjem pripravi izvajalec rednega vzdrževanja in ga posreduje pristojnemu Ministrstvu za promet in Ministrstvu za notranje zadeve,« pravijo na DARS-u.

Pred nastopom zimske službe na DARS-u pripravijo mehanizacijo, prometno signalizacijo, snežne kole in posipni material, namestijo naprave in uredijo zaščito pred snežnimi zameti.

❗️Dodatna previdnost ne bo odveč. Stanje na cestah lahko preverite preko 📞 1970. Na pot se odpravite pravočasno, vozite...

Objavil/a Promet.si dne Torek, 01. december 2020

Posipanje cest in pluženje

Za odstranjevanje snega slovenske vzdrževalne službe uporabljajo sol, mokro soljenje (mešanico soli in raztopine klorida) in mokri posip.

Kot so zapisali na DARS-u, plužne skupine v primeru snežnih padavin dela izvajajo neprekinjeno, njihov obhodni je do dve uri. Na kritičnih odsekih, kjer so daljši in bolj strmi klanci, je predvideni obhodni čas plužne skupine krajši, po potrebi tudi do ene ure.

 »Za celoten avtocestni sistem imamo pripravljenih 54 plužnih skupin (v vsaki sta vsaj dve vozili) in 20 plužnih enot (po eno vozilo),« sporočajo iz DARS-a.

Ostale naloge DARS-a

Na DARS-u poleg posipavanja s soljo in pluženja skrbijo še za stalna in označena mesta za izločanje na avtocestah in hitrih cestah v upravljanju DARS d. d.. Pri tem sodelujejo tudi s Policijo.

Poleg tega redno obveščajo o stanju prevoznosti avtocest in hitrih cest ter o voznih razmerah na cestah, ki so uporabnikom na voljo preko Prometno-informacijskega centra za državne ceste (PIC), medijev in spletnih portalov.

Prevoznost je zagotovljena, če višina snega na avtocestah in hitrih cestah ne presega 10 cm, za kar DARS skrbi z odstranjevanjem snega na vozišču. 

Starejše novice