Vir: Mestna občina Ljubljana/Nik Rovan
zalastritof
Sob, 28.8.2021 13:03
V Sostrem so uredili boljši dostop do pitne vode in objektov.

Z izgradnjo in obnovo vodovodov in s prenovo cest v Sostrem so tamkajšnjim prebivalcem omogočili boljšo dostopnost, tako do objektov kot do kakovostne pitne vode, so zapisali na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

Z izgradnjo povezovalnega vodovoda Volavlje - Janče, ki smo jo izvajali od septembra 2020, smo zagotovili zanesljivo oskrbo naselij Janče, Gabrje in Tuji Grm s kakovostno pitno vodo.

Gre za razširitev vodovodnega sistema Trebeljevo, ki se oskrbuje s kakovostno pitno vodo iz vrtine Trebeljevo.

Obnovili cesto Javor– Ravno Brdo in vodovod na Javorju

Uredili so cesto v dolžini dveh kilometrov, ki vključuje izgradnjo spodnjega ustroja ceste, prepustov, elementov odvajanja meteornih vod, zgornjega ustroja ceste – asfaltiranje vozišča in ureditev brežin.

V letih 2020 in 2021 so bile na vodovodnem sistemu Javor izvedene obnove vodovodnih vrtin Javor, vodohrana Javor – vas in vodovoda Javor – vrh. Na vseh objektih je bila vzpostavljena telemetrija (daljinski nadzor gladine in temperature vode, delovanja črpalk in drugih strojnih elementov ter samodejno obveščanje v primeru napak).

Nove pridobitve tudi na Dolgem Brdu

V letu 2020 so asfaltirali cesto skozi vas Dolgo Brdo. Hkrati smo obnovili vodovod, hišne priključke in namestili hidrante, so še izpostavili na spletni strani ljubljanske občine.

Starejše novice