STA
Čet, 4.5.2023 07:51
Vlada bo na današnji redni seji med drugim obravnavala besedilo predloga zakona o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi s prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi nalezljive bolezni covid-19.

Med drugim gre za vprašanja ustavitve teh postopkov in izvrševanja sankcij ter določitev organov odločanja v skladu z zakonom.

Predlog zakona celovito ureja področje izplačila zneska glob, stroškov prekrškovnega postopka, postopka prisilne izterjave in odvzete premoženjske koristi v zvezi s prekrškovnimi postopki, ki so se vodili za prekrške, storjene med 7. marcem 2020 in 30. majem 2022, kot kršitev ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni covid-19.

Ureditev temelji na analizi pravnih podlag, ki so bile uporabljene v prekrškovnih postopkih proti posameznikom zaradi kršitev ukrepov zoper virusno bolezen covid-19, in izhodiščih za pripravo normativnih rešitev, ki jih je sprejela vlada na seji 24. novembra 2022.

Pri tem zasledujejo cilj, da se globe, stroški postopka, postopka prisilne izterjave in odvzeta premoženjska korist izplačajo čim bolj avtomatično in s čim manj obremenitvami za upravičence.

Izrečenih za več kot 5,5 milijona evrov glob

Od začetka epidemije do 31. maja 2022 je bilo zaradi kršenja covidnih pravil sproženih več kot 62.000 prekrškovnih postopkov ter izrečenih za več kot 5,5 milijona evrov glob. Od tega je bilo 1,7 milijona evrov glob plačanih prostovoljno, preostale pa so šle v prisilno izterjavo.

Vlada bo na seji obravnavala tudi Letni načrt za financiranje in sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo za leto 2023, na podlagi katerega bo letos za ta namen razpisala 10,9 milijona evrov.

Na dnevnem redu sta tudi predlog novele zakona o spodbujanju investicij, s katero bodo trajno uredili mehanizem priglasitve in pregleda neposrednih tujih naložb v Sloveniji v skladu z evropsko zakonodajo ter predlog novele zakona o Bloudkovih priznanjih, ki predvideva samodejno dodelitev priznanj za vrhunski mednarodni športni dosežek vsem prejemnikom olimpijskih medalj.

Starejše novice