Vir: Mladi za podnebno pravičnost
Rebeka Sivka
Čet, 2.9.2021 11:03
Kakovost zraka v Ljubljani je vse slabša. Mladi pozivajo k ozelenitvi mest in prehodu na trajnostno mobilnost.

Gibanje Mladi za podnebno pravičnost je v sodelovanju z društvom Est=etika, zavodoma Bob in 404 na ljubljanske ulice poslalo projekt Drevo na kolo, s katerim skupaj z lokalno skupnostjo pozivajo k ozelenitvi mest in prehodu na trajnostno mobilnost.

Kakovost zraka se slabša

V urbanih središčih in ob prometnicah se težave ne kopičijo le v najtoplejših poletnih dneh. Pritiski naraščajočega prometa na kakovost zraka in obremenjenost tal s strupenimi snovmi prinašajo težave v vseh letnih časih.

Zaradi rabe fosilnih goriv se v ozračju kopičijo toplogredni plini, ki pospešujejo proces segrevanja ozračja, izpusti škodljivih snovi pa onesnažuje okolje in škoduje zdravju ljudi.

Kaj je Drevo na kolo? 

Projekt Drevo na kolo po eni strani ozavešča o dveh ključnih ukrepih pri blaženju in prilagajanju na posledice podnebne krize, to sta trajnostna mobilnost in ozelenitev mest.

Hkrati pa se lokalni skupnosti ponuja kot orodje za označitev tako imenovanih vročih točk.

Drevo kolo lahko vsakdo parkira na javnih površinah, kjer bi si želel ozelenitve oziroma drugih primernih rešitev za odpravo mestnih toplotnih otokov.

Predlagane lokacije, zabeležene s pomočjo GPS sledilca v kolesu, bodo predali mestnim oblastem, skupaj s pozivom k ukrepanju.

Kako izboljšati okoljsko situacijo?

Ker je prometna politika že vrsto let zasnovana slabo, brez dolgoročne vizije in s slabo usklajenostjo javnega prometa, Slovenija caplja na mestu, izpostavljajo v gibanju Mladi za podnebno pravičnost.

Prometna politika skupaj z neustreznim in nepremišljenim urbanističnim načrtovanjem botruje k pojavljanju toplotnih otokov ali vročih točk, ki bistveno slabšajo kakovost bivanja v mestih. 

Rešitev mladi, vključeni v gibanje, vidijo v korenitem zmanjšanju prometa in prehodu na trajnostne oblike mobilnosti, kot so javni prevoz, souporaba vozil, kolesarjenje in hoja ter trajnostno prostorsko načrtovanje z ukrepi za dvig odpornosti na podnebne spremembe, med katerimi je pomembna ozelenitev mest. 

Drevesa ob cestah zmanjšajo onesnaženost zraka v okoliških prostorih. Zelene površine zagotavljajo naravno hlajenje, vežejo toplogredne pline, znižujejo hrup in onesnaženost zraka. S takimi ukrepi se ne le prilagajamo na posledice podnebnih sprememb, ampak jih tudi blažimo, poudarjajo.

Mladi so s trenutnim stanjem nezadovoljni 

Obstoječe strategije, kratkoročni in še posebej dolgoročni cilji na ravni lokalne, regionalne in državne politike so za doseganje potrebnih okoljskih ciljev preskromni, neusklajeni in kar je skrb vzbujajoče, prepočasni, menijo v gibanju Mladi za podnebno pravičnost. 

S podnebno akcijo Drevo na kolo ob podpori Mreže za prostor želijo opozoriti na potrebo po oblikovanju ciljev in politik, ki bodo spodbujali trajnostne oblike mobilnosti, dodatne ozelenitve in odpravili vroče točke v urbanih okoljih.

Starejše novice