Ljubljanainfo
Pon, 6.9.2021 15:31
Za majhne kmetije je razpisanih več milijonov evrov nepovratnih javnih sredstev. Tako lahko pridete do njih.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pretekli petek objavilo tretji javni razpis za male kmetije. Razpisanih je 15,4 milijonov evrov nepovratnih sredstev. 

S tem javnim razpisom bodo podprte tudi majhne kmetije s trajnimi nasadi, ki jim ne bo potrebno izpolnjevati pogoja obtežbe z živalmi. Prag za sredstva bodo lažje dosegle tudi kmetije, ki niso v problemskih območjih. 

Oddaja vlog na javni razpis bo možna od 27. septembra letošnjega leta do 16. decembra letošnjega leta do 13.59 ure. 

Izpolnjujete te pogoje?

Upravičenci do te podpore so majhne kmetije, ki so v letu 2021 vložile zbirno vlogo, glede na zbirno vlogo iz letošnjega leta imajo v upravljanju najmanj 1,5 hektarjev in manj kot 6 hektarjev primerljivih kmetijskih površin. 

Pogoj je tudi, da redijo vsaj 1,5 glav velike živine in manj kot 15 glav velike živine ter zagotavljajo obtežbo s travojedimi živalmi v obsegu 0,5 glav velike živine. Pogoja glede obsega glav velike živine in obtežbe s travojedimi živalmi ni potrebno izpolnjevati kmetijam, katerih površine trajnih nasadov predstavljajo več kot 50 odstotkov kmetijskih zemljišč v upravljanju. 

Kmetijsko gospodarstvo mora biti razvrščeno v OMD, vlogi na javni razpis je treba priložiti enostaven poslovni načrt za obdobje treh let, v katerem je treba izbrati vsaj en cilj, ki prispeva h gospodarskemu razvoju kmetije, ali vsaj en cilj, ki prispeva k doseganju horizontalnih ciljev. 

Kandidirajo pa lahko kmetije, ki jim še ni bila dodeljena podpora iz naslova tega podukrepa v prvih dveh javnih razpisih. 

Do javnega razpisa lahko dostopate na tej obarvani povezavi. 

Starejše novice