Slika je simbolična.
Selma Špendl
Čet, 8.12.2022 07:00
Zoper največjo slovensko energetsko družbo Petrol je delavec postavil seznam resnih obtožb.

Oktobra smo poročali, da vedno pogosteje naletimo na zaprto Petrolovo črpalko, k čemur naj bi po takratnih informacijah botroval primanjkljaj kadra.

»Vzrok za občasno prilagajanje delovnega časa na manjšem številu prodajnih mest je optimizacija poslovanja pri razpoložljivem številu zaposlenih, na kar vplivajo predvsem bolniške odsotnosti,« so takrat na Petrolu izpostavili za uredništvo.

Pa je temu res tako?

Pismo enega izmed zaposlenih pri podjetju Petrol, ki smo ga v uredništvo prejeli te dni, pa podjetje obtožuje slabega in zaničevalnega odnosa do svojih delavcev in posledičnih odhodov, kar naj bi bil poglavitni razlog za nenavadne delovne čase nekaterih Petrolovih servisov.

Zaposleni trdi, da Petrolu sicer res primanjkuje nekaj kadra zaradi bolniških odsotnosti, vendar naj bi si vseeno večji primanjkljaj pridelali s številnimi odhodi delavcev zaradi domnevno slabega in zaničevalnega odnosa. 

»Gre za tipično novodobno izkoriščanje delavcev, kot novodobne sužnje. Nalagajo jim predolge delovne ure, večkratne zaporedne nočne ure (ki lahko trajajo tudi do tri tedne – sem se štejejo tudi dnevne), od česar zaposleni nima ničesar od življenja, družine, prijateljev in še kaj,« skozi zapis navaja anonimni delavec.

»Uprava na bajnih dobičkih, delavci na vsiljenem minimalcu«

Anonimni zaposleni nadaljuje, da naj bi tudi novi delavci na Petrolu ostajalli le kratek čas. Po šestih mescih naj bi večina na novo zaposlenih dala odpoved.

Razlog za tovrstne odpovedi pripisuje tudi k obremenitvam zaradi pomanjkanja delovne sile in nizki plači

»Delavec, ki je na Petrolu zaposlen 20 let, dobi osnovno plačo okrog 800 evrov na mesec, ob tem mu je država primorana doplačevati do minimalne plače. Na novo zaposleni na Petrolu dobiva osnovno plačo okoli 640 evrov, ob tem, da mu država doplačuje do minimalne plače,« navaja v zapisu.

Ob tem pravi, da se mu ne zdi pošteno, da izenačijo delavca, ki je v podjetju zaposlen na primer 20 let, z nekom, ki je šele prišel.

Dodatka do minimalne plače ne krije država

V splošni javnosti sicer velja prepričanje, da dodatek do minimalne plače krije država, kar pa ne drži, saj država krije dodatek le v primeru, ko je delodajalec država. Podjetje, v katerem ste zaposleni, je dolžno samo kriti razliko oziroma dodatek do minimalne plače. 

Minimalna plača za leto 2022 prav tako znaša 1074,43 evra bruto ali brez dodatkov in ob upoštevanju splošne ter dodatne splošne olajšave 757,58 evra in 749,65 evra brez upoštevanja dodatne splošne olajašave.

Petrol očitke zanika

Na Petrolu na obtožbe glede slabih plač, ki po besedah zaposlenega ne znašajo zares niti minimalne plače, odgovarjajo, da je osnovna bruto plača prodajnega osebja od 1. oktobra 2022 naprej znašala najmanj 1109,43 evra.

»Na osnovno plačo se nato obračunajo še dodatki za delovno dobo, delovno uspešnost, manj ugoden delovni čas, in tako naprej. Plače v Petrolu so rezultat različnih plačnih sistemov, ki se osredotočajo na nagrajevanje doseženih poslovnih in individualnih rezultatov.

Zaposleni na naših prodajnih mestih so lahko deležni še poslovne uspešnosti (lani na primer 1400 evrov bruto), enega najvišjih regresov v dejavnosti (letos 1600 evrov) ter dodatnih nagrad za uspehe pri delu,« so za Ljubljanainfo očitke ovrgli v največji slovenski energetski družbi.

Petrol navedbe, da plače na prodajnih mestih znašajo le 640 evro odločno zanika.

Ob tem dodaja, da že samo osnovna plača prodajalca za poln delovni čas znaša več kot 800 evrov neto, vsi zaposleni pa naj bi ob plači prejemali še zgoraj navedene dodatke.

»Zaposlenim je bil letos izplačan eden najvišjih regresov v dejavnosti, ki je znašal 1600 evrov, 15. decembra bodo prejeli 800 evrov nagrade za poslovno uspešnost,« še naštevajo na Petrolu.

Nekatera vprašanja še vedno neodgovorjena

Na očitke glede odnosa do zaposlenih na Petrolu le odgovarjajo, da se trudijo za zagotavljanje dobrih delovnih pogojev in prijetnega delovnega okolja.

Pravijo, da so prepričani, da je Petrol dober in zaupanja vreden delodajalec, saj se med delodajalci v dejavnosti trgovine uvršča med tista podjetja, ki zagotavljajo najboljše pogoje dela.

»Smo tudi imetniki certifikata Družini in starejšim prijazno podjetje. Ponavljamo, da pri razporejanju zaposlenih upoštevamo zakonske omejitve delovnega časa in drugih delovnih pogojev. Družba Petrol je podpisnik slovenskih smernic korporativne integritete,« še izpostavljajo na Petrolu. 

Na vprašanje, kje se dejansko skriva razlog za pomankanje kadra, ki botruje h krajšmim delovnim časom nekaterih bencinskih servisov, še vedno le odgovarjajo, da se soočajo s kadrovskim primanjkljajem, na katerega vplivajo predvsem bolniške odstonosti.

Na očitke glede izkoriščanja delavcev in slabega odnosa do teh niso navedli dodatni pojasnil.

»Če zaposleni zaznajo kršitve pri ravnanju in poslovanju, imajo možnost, da nepravilnosti prijavijo, vsaka prijava pa je tudi strokovno obravnavana,« so zgolj dodali na Petrolu.

Starejše novice