Slika je simbolična (foto: Bobo).
Ljubljanainfo
Čet, 28.9.2023 10:30
Zagovornik načela enakosti je bil obveščen o oglasu na spletni strani za oddajo nepremičnin, v katerem je bilo navedeno, da se nepremičnina oddaja izključno slovenskim družinam.

Prijavitelj diskriminacije je zagovornika opozoril, da je v enem od oglasov na spletnem portalu za oddajo nepremičnin tudi podatek, da se nepremičnina oddaja izključno slovenskim družinam, kar je diskriminatorno.

Zagovornik je sprožil postopek ugotavljanja diskriminacije, v katerem je izvedel, da je bil ta sporni pogoj v oglas dodan naknadno. Po navodilu lastnika nepremičnine ga je dodatno vpisala nepremičninska agencija, ki je oglas tudi objavila.

Diskriminatorno merilo je v oglas dodala kljub pravilom objavljanja na nepremičninskem portalu, ki od vseh uporabnikov zahteva spoštovanje zakona o varstvu pred diskriminacijo.

Zagovornik je zato ugotovil, da sta lastnik in nepremičninska agencija ravnala diskriminatorno.

Prvi je dal navodilo za diskriminacijo, saj je navedel, naj v oglasu piše, da se nepremičnina oddaja izključno družini, in to slovenski.

Po navodilih je agencija od možnosti najema izključila tujce

Agencija je navodilo upoštevala in tako od možnosti najema izključila tujce in vse, ki nimajo družine, kar pomeni diskriminatorno obravnavo na podlagi osebnih okoliščin državljanstva oziroma etničnega porekla in zakonskega stanu oziroma družinskega statusa.

Zagovornik je v ugotovitveni odločbi navedel, da so po zakonu o varstvu pred diskriminacijo fizične in pravne osebe dolžne spoštovati prepoved diskriminacije na področju ponujanja blaga in storitev, vključno s stanovanji. 

Zaradi navedb lastnika nepremičnine, da ni želel nikogar diskriminirati, pa je v odločbi pojasnil tudi, da so za ugotovitev diskriminacije pomembne posledice, ne pa to, ali je bilo diskriminiranje namerno.

Starejše novice