Ponoči, in sicer ob 2. uri zjutraj smo premaknili urine kazalce za eno uro nazaj in se poslovili od poletnega časa, ne katerega smo prešli 29. marca. Premik ure iz zimskega na poletni čas pa se bo ponovno zgodil v nedeljo, 28.3.2021, ko bomo uro premaknili za 1 uro naprej in posledično spali uro manj.

Slovenija obdobje poletnega časa pozna že iz Jugoslavije, zaradi naftne krize so ga uvedli leta 1983, kot država Slovenija pa smo ga določili leta 2006. Na tem področju sledimo direktivi Evropskega parlamenta in Sveta o ureditvi poletnega časa, ki je bila v slovenski pravni red prenesena z vladno Uredbo o določitvi obdobja poletnega časa.  

Premikanje ure naj bi ukinili leta 2021

Zadnja napovedi Evropske unije o ukinitvi premikanja ure govorijo o letu 2021. Anketa, ki so jo izvedli med 4.6 milijona ljudi, je pokazala, da je 84% ljudi naklonjenih ukinitvi premikanja ure. Čeprav se je 15.000 anketiranih Slovencev, odločilo za poletni čas, enako so izbrali tudi Portugalci, Poljaki in Ciprčani, bomo najverjetneje ostali na zimskem. Ta naj bi bil za Slovenijo primernejši, tako z vidika geografske lege, kot z vidika biološkega vpliva na človeka.

Mnogi ne vedo, da je v Sloveniji zimski čas tisti "pravi", poletni čas pa tisti v katerega se skladno z Uredbi o določitvi obdobja poletnega časa prestavimo med marcem in oktobrom.

Kdaj bo premikanje ure 2021? Letos nas prvi premik ure, premik ure na poletni čas 2021, čaka na zadnjo nedeljo v marcu, 28. marca 2020. Takrat bomo ob 2.00 zjutraj kazalce ure prestavili za eno uro naprej, torej na 3.00.

Drugo premikanje ure 2021, premik na zimski čas 2021, pa nas čaka na zadnjo nedeljo v oktobru, torej bomo kazalce ob 3.00 zjutraj na 2.00 premaknili 31. oktobra 2021.

Starejše novice