Profile picture for user Nika Vajnhandl Nika Vajnhandl
Ustvarjeno dne
Ned, 11.4.2021 12:54
Išče se nov direktor ali direktorica javnega zavoda Pionirski dom – Center za kulturo mladih!

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, razpisuje prosto delovno mesto za direktorja ali direktorico javnega zavoda Pionirski dom – Center za kulturo mladih.

Sedanja direktorica je Viktorija Potočnik. Potočnikovi bo maja potekel petletni mandat, katerega pa je že enkrat podaljšala. Tako je na glavnem stolčku Pionirskega doma sedela že deset let.

Za direktorja je lahko imenovan, kdor poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:

  • ima univerzitetno izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri,
  • strokovno pozna področje dela zavoda,
  • ima sposobnost organiziranja in vodenja dela,
  • ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj eno leto na vodstvenih delovnih mestih,
  • aktivno obvlada slovenski jezik,
  • aktivno obvlada najmanj en svetovni jezik.

Kandidat mora predložiti program poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje.

Direktor bo po predhodnem mnenju sveta zavoda imenovan za mandatno dobo pet let.

K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:

  • dokazilo o doseženi izobrazbi kandidat predloži fotokopijo diplome,
  • dokazilo o najmanj petih letih delovnih izkušenj kandidat predloži fotokopijo delovne knjižice oziroma ustrezno dokazilo,
  • dokazilo o najmanj eno leto na vodstvenih delovnih mestih kandidat predloži pisno potrdilo delodajalca oziroma ustrezno dokazilo,
  • dokazilo o aktivnem znanju svetovnega jezika se šteje potrdilo institucij, ki izdajajo potrdila o znanju jezika na višji ravni (raven B2).

Vsa dokazila morajo biti predložena v uradnem jeziku Republike Slovenije. Če so potrdila priložena v tujih jezikih, je potrebno priložiti uraden prevod.

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj do 12. aprila pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v zaprti kuverti na naslov: 

Mestna občina Ljubljana
Mestni svet – KMVV p.p. 25
1001 Ljubljana

Kuverta naj vsebuje pripis: »Razpis za direktorja javnega zavoda Pionirski dom«.

Starejše novice