zalastritof
Pon, 9.5.2022 06:55
Meščana je zmotila podoba lokalov na Igriški ulici v Ljubljani. Moti tudi vas?

Prebivalce Ljubljane rado zmoti marsikaj. Eden od meščanov se je nedavno spotaknil ob videz lokalov ob Igriški ulici v prestolnici. V okviru pobud meščanov je zapisal:

»Prosim, da se nekaj naredi z lokali na enosmerni Igriški in da se prepove uporabo marel, saj ima vsak lokal drugačeno. Enako je z lesenimi podi in tudi mize, klopi so stalno postavljeni, nikoli jih ne pospravijo v prostore. Včasih se je pospravljalo mize in in stole. Tudi fast food oglaševanje na steklu ni estetsko in za ta okoliš primerno. Kot, da bi prišel v ciganarijo.«

Kaj pravijo na občini?

Z ljubljanske mestne občine so pojasnili:

»Vzdolž ulične strani zgradbe na naslovu Igriška ulica 5, so postavljeni gostinski vrtovi lokalov, ki so v pritličju te stavbe. Zemljišče je javna površina, vendar ni v lasti Mestne občine Ljubljana, tako da določila Odloka o posebni rabi javnih površin Mestne občine Ljubljana na tej površini ne veljajo. Lastniki zemljišča so vsakokratni lastniki stavbe na Igriški ulici 5.«

A ne glede na lastništvo, za posege v tem prostoru veljajo določila odloka o občinskem prostorskem načrtu, in sicer merila in pogoji za postavitev gostinskih vrtov. 

»V ožjem mestnem središču ni dopustna postavitev podestov ali drugih talnih oblog, ograj, predelnih sten in cvetličnih korit v nizu okoli gostinskega vrta. Nadalje, za zaščito pred soncem se uporabljajo senčniki, markize in tende. Senčniki med seboj ne smejo biti povezani. Pritrjevanje senčnikov v tlak javnih površin in na fasade objektov ni dopustno,« so bili jasni na občini.

Območje, vpisano v register kulturne dediščine

Vso območje starega mestnega jedra, vključno s samo Igriško ulico, je vpisano v register kulturne dediščine.

»To pomeni, da je za vsakršen poseg, ne glede na zahtevnost, treba pridobiti kulturno-varstveno soglasje. Prav tako lahko na tem območju v primeru kršitev ali neupoštevanja kulturnovarstvenega režima ukrepajo ustrezne službe Zavoda za varstvo kulturne dediščine,« so sklenili na ljubljanski mestni občini.

Starejše novice