Foto: Bobo
Patricija Fašalek
Sre, 31.8.2022 14:06
Mestna občina Ljubljana se aktivno pripravlja na novo šolsko leto, ki se z jutrišnjim dnem začenja v živo v šolskih prostorih. Koliko financ je letos namenjenih šolski in predšolski vzgoji?

V šolskem letu 2022/2023 bo v ljubljanske javne vrtce vključenih 13.069 otrok, v osnovne šole pa 26.554 osnovnošolcev.

»Od leta 2006 do 2022 smo za področje predšolske vzgoje in izobraževanja namenili 1.388.293.104 evrov, od tega 379.439.844 evrov za investicije in investicijsko vzdrževanje, in pridobili 20.391.318 evrov nepovratnih sredstev,« je pojasnila Meta Gabron, vodja Službe za razvojne projekte in investicije Mestne občine Ljubljana.

Investicije

Z investicijami želi občina poskrbeti za kakovostne razmere v šolah in vrtcih. Programi vzgoje in izobraževanja se nahajajo na več kot 180 lokacijah, v okviru katerih občina izvaja novogradnje, celovite obnove, energetske obnove ter ureja otroška in športna igrišča. 

Celovita obnova obstoječih objektov zajema izvedbo ukrepov za izboljšanje in zagotavljanje potresne in požarne varnosti ter smiselne prostorske izboljšave – bodisi  preureditvami bodisi prizidavami ali nadzidavami in tehnološkimi posodobitvami, kot so obnove kuhinj. 

Sočasno ali posamezno se na objektih izvajajo tudi energetski ukrepi, ki prispevajo k temu, da je objekt z manjšo porabo energije, nižjimi stroški obratovanja in boljšimi bivalnimi pogoji okolju in uporabniku prijaznejši, izvedba energetskih ukrepov pa poteka v okviru javno zasebnih partnerstev (EOL) ter je sofinancirana z nepovratnimi sredstvi.  

Letos 32 odstotkov proračuna za izobraževanje

»Letos je za šole predvidenih 124 milijonov evrov, kar pomeni, da bomo 32 odstotkov proračuna namenili predšolski in šolski vzgoji. S tem smo lahko za vzgled vsem v Evropi, tako zahodu kot vzhodu,« je realizacijo proračuna Mestne občine Ljubljana komentiral župan Zoran Janković.

Lansko leto so šolski in predšolski vzgoji namenili 110 milijonov, kar je dvakrat več kot pred 15 leti, ko se je ta znesek gibal okoli 55 milijonov. 

Starejše novice