Vir: Mestna občina Ljubljana
Rebeka Sivka
Pet, 18.6.2021 13:52
V javnem podjetju Voka Snaga so pripravili obvestila, ki uporabnike opozarjajo na obveznosti, prepovedi in predvidene globe, povezane z nepravilnim ravnanjem z odpadki.

V Mestni občini Ljubljana že daljše obdobje opažajo nepravilnosti v zvezi z odlaganjem odpadkov na ekootokih, ob podzemnih zbiralnicah in ob zabojnikih na zbirnih mestih.

Poleg zabojnikov se nabirajo odpadki, ki spadajo v zbirni center oziroma je zanje treba naročiti kosovni odvoz; plastična embalaža, papir in karton so namesto v zabojnik pogosto odloženi poleg njega, kopičijo se vreče z odpadki, ki v zabojnike na ekootokih in v podzemne zbiralnice ne spadajo.

Odlaganje odpadkov poleg zabojnikov je z občinsko zakonodajo prepovedano.

Za nadzor in ukrepanje je pristojen Inšpektorat Mestne uprave, ki ga o nepravilnostih lahko obveščate tudi meščanke in meščani.

H kopičenju odpadkov poleg zabojnikov pripomorejo tudi pravne osebe. V javnem podjetju Voka Snaga opozarjajo, da so pravne osebe dolžne s posebno pogodbo in na poseben način urediti prevzem in odvoz ločeno zbrane odpadne embalaže, ki nastaja pri opravljanju proizvodne, trgovinske in storitvene dejavnosti.

V javnem podjetju Voka Snaga so pripravili obvestila, ki uporabnike opozarjajo na obveznosti, prepovedi in predvidene globe. Danes so jih začeli nameščati na podzemne zbiralnice v središču mesta, z opozorili pa bodo opremili tudi zabojnike na ekootokih.

Starejše novice