Foto: Bobo
Pia Seidl
Pet, 19.5.2023 16:00
Danes so na Dolgem mostu slavnostno odprli novo ljubljansko stanovanjsko sosesko z javnimi najemnimi stanovanji.

Na spletni strani Stanovanjskega sklada Republike Slovenije so zapisali, da so na lokaciji Dolgi most v Ljubljani, na parceli v velikosti 4.602m2, zaključili z gradnjo dveh večstanovanjskih stavbnih sklopov s skupaj s 40 javnimi najemnimi stanovanji.

Otvoritev zaključek viške trilogije

Trak so prerezali državni sekretar ministrstva za solidarno prihodnost Klemen Ploštajner, podžupan Mestne občine Ljubljana Dejan Crnek in direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije magister Črtomir Remec.

Magister Črtomir Remec je uvodoma poudaril:

»Otvoritev nove soseske je zaključek viške trilogije Novo Brdo, Gerbičeva in Dolgi most.

Poleg soseske Pod Pekrsko gorco s 400 stanovanji, ki smo jo pred kratkim otvorili v Mariboru, je to največja zgodba v zadnjem obdobju v Sloveniji.

Skupaj gre za 950 stanovanjskih enot v četrtni skupnosti Vič. Če se bo ta vzorec preslikal tudi v ostale dele Ljubljane, potem bomo lahko zagotovili stanovanja vsem tistim, ki jih potrebujejo.«

Ljubljanski podžupan Dejan Crnek pa je dejal:

»Danes stojimo na mestu, kjer si bo 40 družin končno lahko ustvarilo življenje, ki so ga vredni. Taki dogodki so primerni za to, da razmislimo, na kakšen način lahko še povečamo in pospešimo gradnjo stanovanj.«

Državni sekretar Klemen Ploštajner je izpostavil, da na ministrstvu za solidarno prihodnost stanovanja dojemajo kot osnovno človekovo pravico. Zato zelo resno jemljejo zapis, ki ga imamo v ustavi, da je Slovenija socialna država, katere naloga je tudi oblikovanje javnih sistemov za zagotavljanje socialnih pravic.«

V prihodnjem proračunu že načrtujejo prva sredstva za dokapitalizacijo Stanovanjskega sklada, ki bodo primarno namenjena ravno lokalnim skupnostim, občinam in lokalnim skladom za financiranje njihovih projektov.

Kako so zgrajeni večstanovanjski stavbni sklopi? 

Vsak sklop je zgrajen iz osnovne pritlične stavbe, ki je namenjena parkiranju stanovalcev. Na vsako parkirno stavbo bosta postavljeni dve dvoetažni večstanovanjski lameli.

Na pritličnem delu strehe parkirne stavbe je med stanovanjskima lamelama izveden zeleni atrij, ki predstavlja interni skupni zunanji prostor za stanovalce vsake stavbe.

Stanovanja so v prvem in drugem nadstropju. Tlorisna organizacija stanovanja omogoča dvostransko orientacijo bivalnih prostorov. Vsakemu stanovanju pripada tudi zunanji prostor.

Trajnostna gradnja in večja funkcionalnost

Nova soseska je bila v največji možni meri načrtovana z upoštevanjem vidika trajnostne gradnje in funkcionalnosti.

Stavbe so zasnovane kot nizkoenergijske z vgrajenim prezračevalnim sistemom z učinkovitim vračanjem toplote, dosegajo energetski razred A2 in so praktično energetsko samooskrbne.

Zunanja ureditev je kombinacija utrjenih in zelenih površin.

Utrjene povozne in pohodne površine so betonske in asfaltne izvedbe, preostale površine zunanje ureditve pa so iz prodca, zelenic, zasaditve in peščenih igrišč.

Na severnem delu območja je urejeno otroško igrišče, ki je opremljeno z otroškimi igrali, mizo za namizni tenis, klopmi in drevesi.

Med in za objektoma je urejena peš pot.

Za gradnjo objektov je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Izbran je izvajalec za izvedbo projekta po načinu: projektiranje in gradnja; podjetje TGH, d.o.o.

Potekajo postopki primopredaje objektov

V sredini meseca julija 2021 je Stanovanjski sklad Republike Slovenije pričel z gradnjo dveh večstanovanjskih objektov s skupaj 40 javnimi najemnimi stanovanji na lokaciji Dolgi most ob cesti Za progo v Ljubljani.

Gradnja je zaključena, za objekte je bilo dne 22.12.2022 pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje.

 

Starejše novice