Nika Vajnhandl
Tor, 13.7.2021 08:44
V Ljubljano avgusta prihaja novost, ki vas bo prisilila, da odprete svojo denarnico.

Na več lokacijah po Ljubljani je Mestna občina Ljubljana začela izvajati dela za vgradnjo 70 novih parkomatov in njihovo implementacijo v sistem. 

Sočasno urejajo tudi talno in vertikalno prometno signalizacijo. 

Postavitev nove opreme bodo predvidoma končali do konca julija, avgusta letos pa bodo parkomati že začeli delovati.

Lokacije parkomatov

Februarja 2021 je v veljavo stopil spremenjen in dopolnjen Odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana, ki med drugim na novo določa parkirna območja. Marca 2021 je bila na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana sprejeta Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina. »Zaradi tega je potrebna namestitev parkomatov na nekaterih površinah, kjer jih pred tem ni bilo,« pojasnjujejo iz Mestne občine Ljubljana.

Lokacije, kjer bodo namestili nove parkomate, so:

 1. Vodnikova cesta: odsek med ulico Na jami in Rašiško ulico
 2. Območje Koseškega bajerja: ulica Draga, Žabja ulica
 3. Pod hribom: parkirna mesta v bližini križišča s Šišensko cesto
 4. Ob dolenjski železnici
 5. Leskovškova ulica: slepi krak pri trampolin parku
 6. Letališka cesta od BTC do obvoznice: dve parkirni niši
 7. Zelena jama: Bernekerjeva ulica, Pohlinova ulica, Bezenškova ulica, Zvezna ulica, Pokopališka ulica, Perčeva ulica, Poljedelska ulica
 8. Ulica Carla Benza: Kopališče Kodeljevo
 9. Kodeljevo: Kosovelova ulica, Ulica Jana Husa, Ulica Goce Delčeve, Gortanova ulica
 10. Murgle: Pod topoli, Pod hrasti, Pod vrbami, Pod bresti, Pod jeseni, Pod kostanji, Pod akacijami, Pod gabri, Pod lipami, Pod jelšami, Pod brezami; za ulici V Murglah in Pod bukvami so mikrolokacije še v usklajevanju, saj so tam predvidene preureditve prostora
 11. Cesta 30. avgusta: Zdravstveni dom Polje
 12. Ulica Metoda Mikuža

»Območje parkiranja«

V Zeleni jami, na ulicah v Kodeljevem in Murglah bodo vzpostavili »območje parkiranja«, ki deluje podobno kot »cone 30« – prometni znaki so postavljeni samo na vstopnih in izstopnih točkah, vsa zarisana parkirna mesta znotraj območja pa so plačljiva.

Postopek plačila parkirnine je tudi na teh območjih enak siceršnjemu. Več informacij o plačevanju parkirnine je na voljo tukaj.

Z novostjo spodbujajo trajnostno mobilnost

»V Mestni občini Ljubljana smo zavezani trajnostni mobilnosti, kar smo zapisali tudi v dokumente, kot sta Celostna prometna strategija Mestne občine Ljubljana in Celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije. Bistveni ukrepi prometne in parkirne politike Mestne občine Ljubljana so usmerjeni v spremembo potovalnih navad in uvajanje bolj trajnostnih oblik potovanja: več kolesarjenja, več hoje, večja uporaba javnega potniškega prometa in kolektivnega prevoza,« razlagajo iz Mestne občine Ljubljana.

Med konkretne ukrepe med drugim sodijo uvedba parkirnih con, uvajanje območij s plačljivo parkirnino, ureditev varnih peš površin, izboljšanje kolesarske infrastrukture, širitev mreže sistema Bicikelj, izboljšava javnega potniškega prometa, izgradnja parkirišč po sistemu P+R, spodbujanje souporabe električnih vozil in sopotništva …

»S tem želimo med drugim doseči, da bi se potreba po parkirnih mestih zmanjšala,« razlagajo in pojasnjujejo, da v Mestni občini Ljubljana nudijo številne možnosti za trajnostno naravnano potovanje po mestu, ki lahko nadomesti ali racionalizira uporabo osebnega avtomobila. 

Cenovno ugodne parkirne dovolilnice

Namen Mestne občine Ljubljana je tudi zmanjšati število dnevnih migracij z daljšim časom parkiranja ter tako omogočiti več prostih parkirnih mest za stanovalce posameznih območij. 

»Stanovalcem nudimo cenovno ugodno pridobitev parkirne dovolilnice, ki omogoča časovno neomejeno parkiranje na javnih površinah, ki so za to določene,« povedo iz Mestne občine Ljubljana.

Starejše novice