Foto: Instagram Zdravko Počivalšek
Nika Vajnhandl
Tor, 26.10.2021 06:51
Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike Slovenije je objavil javno naročilo za ureditev parka vile Podrožnik.

Vila Podrožnik se nahaja se na Večni poti v Ljubljani ob vznožju hriba Rožnik. Je protokolarni objekt vlade Republike Slovenije. 

Postavil jo je trgovec s porcelanom 

Vilo na tem mestu je dal postaviti ljubljanski trgovec s porcelanom Franc Kollmann, poleg nje pa še stavbo za služinčad. Domnevajo, da je bila dokončana leta 1910 na mestu porušene predhodne stavbe, po načrtih arhitekta Cirila Metoda Kocha. Po drugi svetovni vojni je bila posest nacionalizirana. Arhitekt Vinko Glanz jo je leta 1947 povsem preuredil.

Park vile

Park, ki ga bodo prenovili, je velik približno 2,8 hektarjev in leži znotraj strnjenega naselja Rožne doline v Ljubljani. 

Park tvorijo strnjeni nasadi visoke tujerodne in domače drevnine, ki se izmenjuje z odprtimi tratnimi površinami, manjšimi drevesnimi gručami in posameznimi volumni drevnine. 

Poleg vegetacijskih prvin so izstopajoči še relief in grajene prvine - terase, poti, vodni motivi, pergola, oporni zidovi ter privzeta krajina Rožnika in čadskih travnikov.

Park v sedanjem stanju kaže veliko mero devastacije zaradi sanitarne sečnje – lubadar - in parcialnih odločitev upravljalca. 

V zadnjem obdobju se je iz parka Vile Podrožnik odstranjevalo suho in polomljeno drevje, novih, premišljenih zasaditev ni bilo. V parku so tako že odrasla, mogočna drevesa in tudi novejše, pogosto stihijske zasaditve. 

Drevja in grmovnic ob zidu, ki je zakrivalo poglede na sosednje hiše je malo oziroma ga na nekaterih linijah v celoti ni več. V okolici je bilo izvedenih tudi nekaj novogradenj, ki so višje od preteklih.

Najočitnejši problem so nedefinirani robovi parka, zlasti vzhodni, zahodni in južni, ter bližina sosednjih stavb, ki vizualno silijo na območje parka. Prostorske ločnice ni, oziroma je šibka in prekinjena.

Zaradi stihijske zasaditve je neprimeren tudi zahodni rob vstopne ploščadi.

Problematični so tudi nekateri grajeni elementi v parku – bodisi zaradi neprimerne rabe prostora, ali drugačnih zahtev in potreb naročnika. 

Kot problem poudarjajo teniško igrišče zaradi neustrezne rabe, skalnjak, ki naj bi bil degradiran, fragmentiran. in transformatorsko postajo kot izpostavljen infrastrukturni objekt.

Prenova parka

Oblikovanje parka Vile Podrožnik naj bi prispevalo k boljšemu branju prostora v smislu odpiranja pogledov na okoliške dominante - Cerkev Marijinega obiskanja na Rožniku, Krim -, hkrati pa vzpostavljalo zasebnost rezidentov vile in obiskovalcev parka. 

Načrt prenove obsega izvedbo odstranitve obstoječe vegetacije in nekaterih grajenih elementov v vrtu - skalnjak, teniško igrišče. 

Obstoječo vegetacijo, za katero se bo izkazalo, da je to možno in smiselno, bodo presadili. Načrt vključuje zasaditveni načrt za nove zasaditve, predvsem roba vrta. 

Torej, novi gradbeni elementi oziroma rekonstrukcija obstoječih elementov vrta niso del tega načrta.

Starejše novice