Podoba starega otroškega igrišča v Tivoliju.
zalastritof
Sob, 9.7.2022 08:00
Januarja so napovedali prenovo otroškega igrišča v Tivoliju. Dela naj bi bila končana že maja, a so se nekoliko zavlekla.

Na podjetje Voka Snaga so leteli mnogi očitki zaradi neurejenosti starega otroškega igrišča v Tivoliju. Letos so končno začeli s prenovo.

Igrišče se nahaja v zahodnem delu parka Tivoli, na vzhodnem obodu tivolskega kroga, kateri vključuje tudi vrtnarijo Tivoli in ribnik, ki tvori zahodni rob območja igrišča. 

Igrišče je bilo nazadnje prenovljeno v devetdesetih letih, od takrat pa ni bilo deležne celovite obnove; sproti se je saniralo in nadomeščalo dotrajana igrala in urbano opremo. Nadomestna igrala niso zadoščala potrebam različnih starostnih skupin otrok. 

Novo igrišče predvideva več raznolikih programskih sklopov, ki zadostijo širšemu krogu uporabnikov – tako otrok kot njihovih staršev. 

Območje se prvotno deli glede na starostno skupino uporabnikov, naknadno pa na programske sklope - tako bo na severu in na jugu območje za najmlajše, kjer bo zagotovljeno dovolj prostora za sedenje, dodatno bodo zasadili roba igralnih površin in obod igrišča, na območje bodo umestili igrala, primerna za starostno skupino otrok do tretjega leta.

Ker je celoten krog, ki zajema tudi vrtnarijo in parkovno ureditev severozahodno od igrišča, opremljen z enako urbano opremo, bodo v novi zasnovi ohranili in prenovili obstoječe klopi.

Meščani že nestrpni

S prenovo igrišča so začeli konec marca. Za javnost ga bodo predvidoma odprli do konca julija.

A nekateri meščani so že nestrpni:

»Zakaj prenova otroškega igrišča v Tivoliju stoji? Pa ravno zdaj poleti bi moral že biti prenovljen. Enako Plečnikov amfiteater pod Rožnikom, pri Tivolskem gradu,« je občino v okviru pobud meščanov pozval eden izmed njih. 

Na Mestni občini Ljubljana so na to odgovorili z besedami: 

»Dela na otroškem igrišču v Tivoliju potekajo skladno s terminskim planom. Dela bodo končana v pogodbenem roku, konca julija 2022. Zaradi odkritja ostalin starega avditorija, ki ga je potrebno ohraniti v obstoječi obliki in obsegu, je prišlo do zamika del. Za potrebe temeljenja in dodatnega pilotiranja je bila potrebna sprememba projektne dokumentacije.«

Ljubljanski župan Zoran Janković je o igrišču povedal še: 

»Otroško igrišče v Tivoliju se zaključuje. Trave ne bomo zasadili do jeseni, ker je še prevroče. Pri bazenu zraven parkirišča v Tivoliju bomo uredili pasji park,« je povedal ljubljanski župan Zoran Janković.

Starejše novice